HABERLER

Yönetim Danışmanlığı Destekleri

Yönetim Danışmanlığı Destekleri
  • Tarih: 12 - Şubat - 2018

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

1- Yönetim Danışmanlığı Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Ekonomi Bakanlığı’nın Yönetim Danışmanlığı sektörüne yönelik desteklerinde iki tür kullanıcı öngörülmektedir: yararlanıcı (firma) ve işbirliği kuruluşu. Bu kapsamda Yönetim Danışmanlığı Şirketleri yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Yönetim Danışmanlığı şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Yönetim Danışmanlığı Şirketi: Denetim, genel yönetim, hukuk, mali işler ve finansman, vergi, yatırım, üretim, pazarlama, dış ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, insan kaynakları konularında faaliyet gösteren danışmanlık şirketini,

Görüleceği üzere Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı tanım oldukça geniş olup; birçok alandaki faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri destek kapsamındadır.

Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren sektöre yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir.

Ekonomi Bakanlığı hizmet sektörü destekleri Haziran 2012 yılından beri verilmekte olup; Yönetim Danışmanlığı sektörü destek kapsamına Haziran 2015 yılında alınmıştır. Bu kapsamda uygulama oldukça yenidir.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda Suvay Müşavirlik uzman ekibimiz ile iletisime geçebilirsiniz.

2- Mali müşavirlik firmasıyız. Faaliyetlerimiz için destek sağlanmakta mıdır?

Bakanlık Yönetim danışmanlığı şirketi tanımını oldukça geniş yapmıştır. Her türlü danışmanlık firması Yönetim danışmanlığı şirketi olarak destek alabilecek durumdadır. Fakat Bakanlık, destekleri Yönetim danışmanlığı firmaları için oldukça sınırlı tutmuştur. Diğer sektörlerde ortada yurtdışına bir satış olmasa dahi alınabilecek çeşitli destek kalemleri bulunsa dahi Yönetim Danışmanlığı desteklerinde doğrudan yurtdışı satışa yönelik sayıda destek kalemi bulunmaktadır. Bakanlık yurtdışında belirli bir pazarda hizmet sağlayan Yönetim Danışmanlığı firmalarını destekleme hedefindedir. Yurtdışında hizmet vermeye ciddi yaklaşımı olan firmaların destek alabileceği şekilde mekanizma dizayn edilmiştir.

O yüzden

- Mali Müşavirlik

- Bağımsız Denetim

- İşletme ve Yönetime Yönelik Genel Danışmanlık

- Hukuk Şirketleri

- Yatırım danışmanlığı Şirketleri

- Üretim süreçlerine yönelik her türlü danışmanlık Şirketleri (mühendislik vb)

- Pazarlamaya Yönelik Danışmanlık Şirketleri

- Dış Ticaret Danışmanlığı Şirketleri

- Bilgisayar ve Bilgi teknolojileri Danışmanlığı ile

- İnsan Kaynakları Danışmanlık şirketleri

ya da bunların birden fazlasını aynı anda veren danışmanlık şirketleri destek kalemleri açısından belirli şartları sağladıkları takdirde başvuru yapabilirler.

3- Yönetim Danışmanlığına verilen destekler ve bu destekler için şartlar nelerdir?

Yönetim Danışmanlığına yönelik firmalar için 6 kalem; işbirliği kuruluşları için 4 kalem destek bulunmaktadır. Firmalar yönelik destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

%50 Yıllık 50.000 $ (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir)

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 60, yıllık 400.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 60 , yıllık 120.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı ‘Hizmet Sektöründe Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi’nde (HİSER) yer alabilir

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

Katılım giderleri ve ulaşım harcamaları için %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destekler ise şu şekildedir.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

HİSER - Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri; İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen 2 personelin brüt ücret giderleri: (%75, proje başına 400.000 $, 3 yıl) / 'Yol ve konaklama dahil yurtiçi-dışı tanıtım ve organizasyon +ön-heyet (2 kişi yol ve konaklama) giderleri: (% 75, faaliyet başına 150.000 $, 3 yıl) (Yılda en fazla 10’ar adet Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet)

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün tanıtım ve pazarlama harcamaları için %75, 120.000 $ (organizasyon başına) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

TİM/Birlikler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin reklam, tanıtım, organizasyon

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

% 70, 200.000 $ (program başına) (yılda 5 adet) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

4- Yönetim Danışmanlığı konusunda uluslararası bir kuruluşun verdiği akreditasyon belgesi/ sertifika almak istiyorum, Ekonomi Bakanlığı giderleri karşılar mı?

Bakanlık Yönetim Danışmanlığı sektörü için “belgelendirme” giderlerini karşılamamaktadır. Diğer taraftan ürün/hizmet marka tesciline yönelik giderler karşılanmaktadır. Ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderler bu kapsamda %50 oranında ve yıllık azami 50.000 $’a kadar desteklenmektedir. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerderki giderler için oran %10 artırılır. Yatırım teşvik açısından 3,4,5,6’ncı bölglerdeki illere kayıtlı firmalar için bu oran ayrıca %10 daha artırılır.

5- X Ülkesinde verilebilecek .... danışmanlık hizmetleri için bir pazar araştırması yaptırmak istiyoruz. Bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Diğer hizmet sektörlerinden farkı olarak Yönetim Danışmanlığı firmalarına “rapor desteği” ve “danışmanlık desteği” gibi destekler Bakanlıkça sağlanmamaktadır. Bu kapsamda yapılacak giderler karşılanmamaktadır.

6- X ülkesinde bağımsız .... danışmanlığı hizmeti vermek istiyoruz. Bu konuya vakıf yerel bir uzmandan eğitim/danışmanlık almak istiyoruz. Bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Diğer hizmet sektörlerinden farkı olarak Yönetim Danışmanlığı firmalarına “rapor desteği” ve “danışmanlık desteği” gibi destekler Bakanlıkça sağlanmamaktadır. Bu kapsamda yapılacak giderler karşılanmamaktadır.

7- Yurtdışında X ülkesini Hedef Pazar Olarak belirledik, burada yerel bir danışmanlık firması ile anlaştık; Bu firma vasıtasıyla gelecek danışmanlık hizmeti projeleri için proje başına ....... dolar (ya da %...) bu firmaya komisyon vereceğiz. Bakanlık komisyon giderimizi karşılar mı? 

Diğer hizmet sektörlerinden farkı olarak Yönetim Danışmanlığı firmalarına “Acentelik/komisyon” desteği sağlanmamaktadır. Bu kapsamda yapılacak giderler karşılanmamaktadır.

8- X ülkesinde gerçekleştirilen X ..... konusundaki konferansa potansiyel danışmanlık müşteri ve projeleri almak için katılmayı düşünüyoruz. Katılım giderleri Bakanlıkça karşılanır mı?

Bakanlık Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer tarzı bireysel katılımlara belli şartlarda destek vermektedir. Bu çerçevede Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları 2 kişiye kadar, %50 oranında ve organizasyon başına 15.000 $’a kadar desteklenmektedir. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerde destek oranı %70’e ulaşmaktadır. Bir yönetim danışmanlığı firmasının bu destekten yararlanabilmesi için öncelikle Bakanlığa ön onay için başvurması gerekmektedir. Bakanlık uygun görürse söz konusu etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne ekler ve internet ortamında bunu yayınlar. Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde bulunmayan bir etkinlik kesinlikle destek kapsamına alınmaz. Katılmak istediğiniz etkinliği Bakanlığın ‘Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne aldırmak için yapacağınız başvuru ile ilgili olarak Suvay Müşavirlik ile görüşmenizde fayda bulunmaktadır.

Ayrıca Bakanlık, etkin bir katılım sergilenmedikçe destek vermemektedir. Bir stand açılmamışsa, ya da konferansta şirket tanıtımına yönelik sunum vb etkinlik yapılmayıp, sadece katılımla iktifa edilmişse Bakanlık destek vermemektedir. Bakanlık organizasyondan en fazla 5 gün öncesi ve sonrasında ve sadece organizasyonun yapıldığı ülkeye olan uçak biletlerini karşılamaktadır. 

9- X ülkesindeki bazı danışmanlık firmaları ile iş ortaklığı anlaşması yapmak istiyoruz. Bu firma temsilcilerini ülkemizde ağırlamak ve anlaşmayı imzalamak istiyoruz. Yurtdışından gelecek bu heyetin giderlerini Bakanlık karşılar mı?

Söz konusu etkinlik sağlık turizmi ve eğitim şirketleri için yurtiçi tanıtım; film ve bilişim sektörleri için İşbirliği Kuruluşunun organizasyonunda olması koşuluyla alım heyeti desteği kapsamına girmektedir. Yönetim Danışmanlığı maalesef bu iki destek kapsamında olmadığı için Bakanlığın destek vermesi mümkün değildir.

10- X hedef ülkesi piyasasında danışmanlık hizmeti vermek için bir şube açtık. Bakanlık bu şube harcamalarımız için destekte bulunur mu? 

Mevzuata göre yönetim danışmanlığı firmaları/işbirliği kuruluşları "Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları”na kadar desteklenmektedir. Birim için yapılan kira ve komisyon harcamaları bir birim için en fazla 4 yıl boyunca desteklenir ve bir sağlık kuruluşu toplamda en fazla 10 farklı birim için bu destekten yararlanabilir.

Burada önemli hususlardan ilki yurtdışında kurulan birim ile Türkiye’deki firma/kuruluş arasında organik bağın bulunmasıdır. Organik bağın tevsik edilmesi ile ilgili olarak Suvay Müşavirlik ile irtibata geçmenizde fayda bulunmaktadır.

Diğer önemli husus da yurtdışı birimdeki sahiplik oranıdır. Örneğin sağlık kuruluşunun yurtdışı birimle organik bağı var ve bu birimin %70’ına sahip; %30’lık pay açılan ülkedeki yerel ortağa ait. Bu durumda normalde hakedilen desteğin %70’i sağlık kuruluşuna verilecektir. Başka bir ifadeyle, destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır.

Destekten faydalanılabilmesine ilişkin diğer bir ayrıntı da kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmamasıdır. Home ofis tarzı kiralamalar da karşılanmamaktadır.

11- X hedef ülkesi piyasasında danışmanlık hizmeti vermek için bir şube açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini belli bir makama onaylatmak zorunda mıyız? 

Yurtdışı birime ilişkin harcama belgeleriniz usulune uygun olarak ilgili Ticaret Müşaviri/Ateşesi tarafından onaylanmadıkça hiçbir şekilde Bakanlıkça destek kapsamına alınmamaktadır. Bu çok önemli bir husustur. Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi gerekmektedir. ,

Uygulamada Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri noter makamı gibi çalışmamakta; kiralanan yeri gezmekte; kira sözleşmesinde belirtilen metrekare hesabını kontrol etmekte; kira rayicine ilişkin bir araştırma yapmaktadır. Ticaret Müşavirlerine/Ataşelerine yurtdışı birimlerin amacına uygun olarak işleyip işlemediğine yönelik değerlendirmede bulunma yetkisi verilmiştir. Bu yüzden yurtdışı birim desteklerine başvurulması düşünülüyor ise o ülkedeki ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğiile süreç içerisinde iletişimde olunması fayda sağlayacktır. 

12- X hedef ülkesi piyasasında danışmanlık hizmeti vermek için bir şube açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini Ticaret müşavirine onaylatmak istiyoruz yanlız bu ülkede ticaret müşavriri yok ne yapmamız gerekiyor? 

Bu durumda uygulamada sıkıntıyla karşılaşmanız muhtemeldir. Ticaret Müşaviri/Ateşesi bulunmayan yerlerde Bakanlık; ülkemiz konsolosluklarınca uygun şerh düşülen belgelere de destek verme eğilimindedir. Fakat çoğu konsolosluk Ekonomi Bakanlığı destek mevzuatını bilmediği için belgelere şerh ve uygunluk vermekten çekinmekte; başvuru sahibine bu yönde bir hizmet verme zorunlulukları olmadıklarını beyan etmektedir. O yüzden yurtdışında birim açılma projesi var ise desteklerden faydalanmak için Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

13- X hedef ülkesi piyasasında danışmanlık hizmeti vermek için iki yıl önce bir şube açtık. Bu birmimiz Yurtdışı birim desteklerinden yararlanabilir mi yoksa; destek kapsamına girmesi için tamamıyla yeni bir birim olması mı gerekmektedir?

Bakanlık yurtdışı birim desteği için, söz konusu yurtdışı birimin yeni açılacak olmasını şart koşmamaktadır. Diğer taraftan belirli tarihlere kadar geçmiş dönem kira giderlerinin ödenmesi mümkün olup detaylar için Suvay Müşavirlik’a başvurabilirsiniz.

14- X ülkesi pazarında hedef müşteri kitlesini ulaşması için PR kampanyası yapmak istiyoruz. Bu kapsamda Bakanlık hangi giderlerimizi destekler.

Bakanlık yurtdışı danışmanlık firmalarının yurtdışı pazarlara yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini '% 60, yıllık 400.000 $’a kadar şirket başına 4 yıl boyunca desteklemektedir. Bakanlıkça hedef olarak belirlenen ülkelerde yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri için bu oran %70’e yükseltilmektedir. Bakanlığın belirlediği 3,4,5,6’ncı bölgelerde yerleşik firmalar içinse ilave bir %10 ile bu oran %80’e yükselmektedir.

Bakanlık desteklenecem rekam tanırım ve pazarlama faaliyetlerini şu şekilde listelemektedir:

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri 

TV ve RADYO 

TV/Radyo reklamları

TV/Radyo reklam yayın telifi

TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV/Radyo programlarına sponsorluk

İNTERNET 

E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi

Sosyal medyada verilen reklamlar

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı,

BASILI TANITIM 

Afiş

Broşür

El ilanı

Gazete/dergi reklamları

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme

Katalog

AÇIK HAVA 

Açık hava elektronik ekranları

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ 

Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları/genel dağıtım sistemleri/acente ve temsilcilik gibi danışmanlık ve komisyon harcamaları

Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

DİĞER TANITIM/PAZARLAMA HARCAMALARI 

Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı

Sinema reklamı

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

Bakanlık yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi gibi hususları desteklerden yararlanılması açısından dikkate alarak başvuruları değerlendirir. Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup Türkçe yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

Diğer taraftan katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemelerinin doğrudan desteklenmez bunların kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir. Yani 1000 adet katalog bastınız, bunun etkin şekilde potansiyel müşterilere dağıtıldığı Bakanlığa ispat edilmedikçe Bakanlık sırf basılmış olduğu için bu materyallere otomatik destek vermemektedir.

Özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler destek kapsamındadır.