HABERLER

Sağlık Turizmi Destekleri

Sağlık Turizmi Destekleri
  • Tarih: 12 - Şubat - 2018

Sağlık Turizmine Verilen Destekler Hakkında

1-Sağlık Turizmi Desteklerine Kimler Başvurabilir?
Ekonomi Bakanlığı’nın Sağlık turizmi sektörüne yönelik desteklerinde iki tür kullanıcı öngörülmektedir: yararlanıcı (firma) ve işbirliği kuruluşu. Bu kapsamda Sağlık Kuruluşu ya da Sağlık Turizm Şirketleri yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Sağlık kuruluşu ile sağlık Turizmi şirketlerini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu

Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirket

Bu çerçevede ülkemize sağlık alanında turist çekmek amacıyla faaliyetlere giren ve Sağlık Bakanlığı ile ilgili diğer Bakanlıklardan ruhsatlara sahip

Hastaneler

Klinik, poliklinikler

Termal otel, spa ve wellness merkezleri

Yaşlılar için Bakımevleri

İle sağlık turizmine yönelik yurtdışından turist çekme ve getirme faaliyetlerinde bulunan sağlık turizmi şirketleri de desteklerden yararlanabilmektedir. Her turiste sağlık hizmeti sağlayan kuruluş otomatik destek kapamında değildir; sağlık turizmine yönelik bilinçli bir strateji ve faaliyette bulunulması Ekonomi Bakanlığı’nca göze alınan bir husustur.

Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede sağlık veya sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sektöre yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda Suvay Müşavirliğin uzman ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

2- Hastanemize turist ve yabancı ülke vatandaşları tedavi için geliyor, desteklerden faydalanabilir miiyiz?

Sağlık turizmi ile turistin sağlığı farklı kavramlardır. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ruhsatına sahip bir sağlık kuruluşunun sağlık turizmi desteklerinden faydalanması için, o kuruluşta ülkeye yabancı hasta getirme motivasyonu görmelidir. Bunun için yabancı dilde hizmet veren bir web sitesi olması; yabancı hasta için tercüman hizmeti veriliyor olması; sağlık turizmine yönelik kurum içinde düzenleme yaparak yabancı hastaya uygun hizmet sunabilme yetkinliğinin geliştirilmiş olması gibi (uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip) şartları incelemektedir. Ülkemize tatilini geçirmek için turistin acil bir ihtiyaçtan dolayı bir hastaneye gitmesi otomatik olarak destek kapsamına girmez. Ülkemize gelen yabancı turistin öncelikli motivasyonun bir Türk sağlık kuruluşunda tedavi olması gerekmektedir.

3- Seyahat acentesi olarak faaliyet gösteriyorum, Türkiye’ye getirdiğim turistler hastane veya termal tesislere de gitmekte, desteklerden yararlanabilir miyim?

Ekonomi Bakanlığı, yabancı hastaların tedavi amacıyla Türkiye’ye getirilmesinde aracılık eden turizm/ seyahat acentelerini de desteklemektedir. Bakanlık sağlık turizmi şirketini şu şekilde tanımlamaktadır: “Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirket” Dolayısıyla, motivasyonu yabancı hasta getirmek olan ve bu uğurda Türkiye’de en az 2 hastane ile hizmet sözleşmesi imzalayan ve bu sözleşmeler kapsamında ülkeye yabancı hasta getiren seyahat acenteleri destek kapsamına alıanacaktır. Motivasyonu yabancı hasta getirmek olmadan, getirdiği turistlerden bazılarının hastaneye gitmiş olması otomatik olarak seyahat acentesini destek kapsamına almamaktadır.

4- Otelimizin spa ve yaşam merkezi birimi var, sağlık turizmi desteklerinden yararlanabilir miyim?

Bakanlığının sağlık kuruluşu tanımı şu şekildedir: “Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu”. Dolayısıyla otelde termal hizmet, spa, yaşam merkezi gibi tesisler olsa dahi bu tesislerin Sağlık bakanlığı tarafından ruhsat/izin sahibi olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı da buralarda kadrolu olarak doktor istihdam edilmesi durumunda izin/ruhsat vermektedir. Ekonomi Bakanlığı, sağlık kuruluşunun ille de hastane olması gibi zorunluluk öne sürmemekte; sağlık Bakanlığından izinli olması ve sağlık turizmine yönelik bir motivasyon ve gerekli hazırlığı olan diğer tesisleri de destek kapsamına almaktadır.

5- Yaşlı bakım evi işletiyorum, desteklerden yararlanmak için ne yapmalıyım?

Bakanlığının sağlık kuruluşu tanımı şu şekildedir: “Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşu”. Türkiye’de geriatri merkezleri (yaşlı bakım evleri-merkezleri) izinleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca düzenlenmekte olup; Ekonomi Bakanlığı bu bakanlıktan izin alınması koşuluyla yabancı ülke vatandaşlarına hizmet veren yaşlı bakım evlerini de destek kapsamına almaktadır. Öncelikle söz konusu yaşlı bakım evinin en az bir yabancı dilde hizmet veren bir web sitesi olması ve yabancı ülke vatandaşlarına hizmet verebilecek bir altyapıda olması lazım.

6- Sağlık Turizmine verilen destekler ve bu destekler için şartlar nelerdir?

Hizmet destekleri içerisinde en fazla destek kalemine sahip olan sektör sağlık turizmidir. Firmalar için 15 kalem; işbirliği kuruluşları için 10 kalem destek bulunmaktadır. Firmalar yönelik destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

%50 Yıllık 50.000 $ (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir)

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 60, yıllık 200.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Belgelendirme

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

% 50, belge başına 50.000 $

Reklam Tanıtım Pazarlama

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 60, yıllık 400.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 60 , yıllık 120.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Danışmanlık

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri,

% 50, yıllık 200.000 $

(Bakanlıktan ön onay gerekli)

Acente/Komisyon Giderleri

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri,

% 50, yıllık 100.000 $ (Toplam 4 yıl)

Tercümanlık Giderleri

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri

Personel istihdamı: 2 personel % 50, 25.000 $ (yıllık, personel başına) / Tercümanlık Hizmet Alımları % 50, 50.000 $ (yıllık) (Toplam 4 yıl)

Yurtdışından Getirilen Hasta Desteği

Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek üzere; a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına; b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde ulaşım giderlerinin tamamı,

Ulaşım: % 50, 1.000 $ /hasta başına (tarifeli) % 100, 200 $ /hasta başına (tarifesiz) (4 yıl)

Yurtiçi Tanıtım

Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri,

% 50, 50.000 $ (program başına) (Yıllık en fazla 5 program) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Yurtiçi Eğitim

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları,

% 50, 100.000 $ (yıllık) (Yıllık en fazla 5 program) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri

İşbirliği kuruluşu tarafından yapılan ticaret alım heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 oranında (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün ArttırılmasıProjesi

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

Katılım giderleri ve ulaşım harcamaları için %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destekler ise şu şekildedir.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 70, yıllık 300.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 70, yıllık 500.000 $

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 70 , yıllık 300.000 $ (Toplam 4 yıl)

Yurtiçi Tanıtım

Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri,

% 70, 100.000 $ (program başına) (Yıllık en fazla 5 program) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Yurtiçi Eğitim 

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları,

% 70, 300.000 $ (yıllık) (Yıllık en fazla 5 program (Bakanlıktan ön onay gerekli))

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri;

Katılımcı/Yararlanıcı /İşb. Kuruluşu ulaşım, konaklama, organizasyon: % 70, program başına 150.000 $ (En fazla 10 adet Ticaret, 10 adet Alım Heyeti (bir takvim yılı)) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

HİSER - Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri; İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen 2 personelin brüt ücret giderleri: (%75, proje başına 400.000 $, 3 yıl) / 'Yol ve konaklama dahil yurtiçi-dışı tanıtım ve organizasyon +ön-heyet (2 kişi yol ve konaklama) giderleri: (% 75, faaliyet başına 150.000 $, 3 yıl) (Yılda en fazla 10’ar adet Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet)

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün tanıtım ve pazarlama harcamaları için %75, 120.000 $ (organizasyon başına) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

TİM/Birlikler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin reklam, tanıtım, organizasyon

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

% 70, 200.000 $ (program başına) (yılda 5 adet) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

7- Sağlık turizmine yönelik akreditasyon belgesi almak istiyorum, Ekonomi Bakanlığı giderleri destekler mi?

Bakanlık “belgelendirme” giderlerini %50 oranında desteklemektedir. Bakanlık bu desteğe ilişkin giderleri şu şekilde tanımlamaktadır: “Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,”. Bu çerçevede Bakanlık sağlık turizmine yönelik JCI gibi çeşitli akreditasyon belgelerini destek kapsamında kabul etmektedir. Belge başına %50’si karşılanmak üzere 50.000 $’a kadar destek sağlanmaktadır.

8- Sağlık turizmine yönelik sertifika almak istiyorum, sertifikayı veren kuruluş eğitim almamızı istiyor, Ekonomi Bakanlığı eğitim giderini karşılar mı? 

Bakanlık, belgelendirme giderleri desteği kapsamında sertifikasyon için alınan “danışmanlık ve eğitim giderlerini” de karşılamaktadır. Fakat desteklenen danışmanlık-eğitim gideri belge başına azami 15.000 $’dır. 

9- X Ülkesinden tedavi için hastanemize yabancı hasta getirebilir miyiz, araştırma yapmak istiyoruz? Bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Belli bir ülkeden ülkemize hasta getirilmesi araştırması pazar araştırması kapsamına girmektedir. O ülkedeki hasta potansiyeli, o ülkedeki hastane vb kurumların yetkinliği, Türkiye’ye getirilecek hastaların o ülke devleti tarafından karşılanacak sosyal güvenlik giderleri, bunların mevzuatı gibi çeşitli hususlarda yapılan araştırmalara bu kapsama girmektedir. Bu konularda yapılmış araştırmalar sağlık kuruluşlarınca satın alımabilir ya da bir danışmanlık firmasına yaptırılabilir. Rapor desteği olarak bu destek kaleminde Bakanlık masrafların %60’ını azami yıllık 200.000 $ kadar karşılamaktadır. Fakat burada yapılacak araştırma için önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık yapılacak ya da alınacak raporun içeriği ve bu raporu hazırlayan/hazırlayacak kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Ön-onay başvurusunda bulunmadan önce Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilerek uzmanlarımızın yönlendirmesi ile harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

10- Sağlık turizmi konusuna eğilmek istiyoruz fakat bu konu hakkında yeterince bilgimiz bulunmamakta; danışmanlık hizmeti almak istiyoruz, bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Bakanlık, “danışmanlık” desteği kapsamında “Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere” verilen danışmanlık giderlerini desteklemektedir. Mevzuat, Bakanlığın belirlediği alanlarda verilen danışmanlık giderlrinin destekleneceğini belirtse de henüz Bakanlığın bu yönde hazırladığı bir alt düzenleme yoktur. Bakanlık sağlık turizmi konsepti ve uygulamalarına yönelik danışmanlıkları karşılama eğilimindedir. Bu destek için de önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık alınacak danışmanlık ve danışmanlığı verecek kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Ön-onay başvurusunda bulunmadan önce Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilerek uzmanlarımızın yönlendirmesi ile harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

11- Yurtdışında X ülkesini Hedef Pazar Olarak belirledik, burada yerel bir danışmanlık firması ile anlaştık; Türkiye’ye X ülkesi vatandaşlarından bizim hastanemizde tedavi edilmek üzere hasta göndermek üzere yılllık .... Dolar ücretle anlaştık. Bakanlık giderimizi karşılar mı? 

Bakanlık yurtdışında ülkemize yabancı hasta getirilmesi amacıyla yapılan acentelere verilen acentelik, komisyon giderlerini %50 oranında, yıllık azami 100.000 $’a kadar maksiumum 4 yıl boyunca karşılamaktadır. Fakat Bakanlık Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerektiğini; destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kaleminin desteklenmeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla firmalarımızın acenteye ödenen bedel ile yurtdışında gönderilen hastalara arasında ilişkiyi kurcak şekilde faturalandırma yapması gerekmektedir. Faturalar düzenlenmeden önce Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilerek uzmanlarımızın yönlendirmesi ile harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

12- Sağlık turizmi kapsamında Hastanemize gelen yabancı hastalarla iletişim için tercüman istihdam etmek istiyoruz. Bakanlık desteği Türkçe bilen yabancı ülke vatandaşı tercümanların istihdamını kapsıyor mu? 

Tercümanlık desteği kapsamında sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları’na kadar karşılanır. Desteklerden 4 yıl boyunca yararlanılabilinir. Bakanlık, destek başvurusunu, istihdam edilen tercümanın eğitimi, yabancı dil bilgisi ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandırır. İstihdam edilen tercümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde yükseköğrenim durumunu gösteren diploma veya çıkış belgesi ile son 2 (iki) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) aldığını veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olduğunu gösteren belge gerekmektedir. İstihdam edilen tercümanın yabancı uyruklu olması halinde pasaport ve yükseköğrenim durumunu gösteren belge yeterlidir. Diğer taraftan, sağlık kuruluşunun ortağının/ortaklarının tercümanlık hizmeti de vermesi halinde söz konusu ortağa/ortaklara bu kapsamda yapılan ödemeler desteklenmez.

13- 30 gün önce ülkemize gelen turist hastanemizde tedavi gördü, yurtdışından getirilen hasta desteğinden yararlanabilir miyiz?

Bakanlık Yurtdışından Getirilen Hastaların ulaşım masraflarını karşılamak üzere hasta başına “Yurtdışından Getirilen Hasta Desteği” sağlamaktadır. Bu destek Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketlerine verilmektedir. Öncelikle söz konusu hastanenin Bakanlık ile protokol imzalamış olması gerekmektedir. Bakanlık, protokol imzalamayan kuruluşların ya da protokol imzasından önce yapılan ulaşım giderlerini karşılamamaktadır. Yurtdışından getirilen hasta desteğinde yabancı hastaların tedavi edilmek üzere; a) Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları, b) Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı desteklenir. Destek 4 yıl boyunca sürer ve sadece ekonomi sınıfı uçak bedelleri karşılanmaktadır. Ayrıca Ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılmayan hastalar, destek kapsamında değerlendirilmez. Bu kapsamda 7 günden sonra yapılan hastane girişleri destek kapsamında yer almamaktadır.

14- Yurtdışındaki tıp kongresine hastanemizden bir doktorumuzu göndermek istiyoruz. Katılım giderleri Bakanlıkça karşılanır mı?

Bakanlık Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer tarzı bireysel katılımlara belli şartlarda destek vermektedir. Bu çerçevede Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları 2 kişiye kadar, %50 oranında ve organizasyon başına 15.000 $’a kadar desteklenmektedir. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerde destek oranı %70’e ulaşmaktadır. Bir sağlık kuruluşunun bu destekten yararlanabilmesi için öncelikle Bakanlığa ön onay için başvurması gerekir. Bakanlık uygun görürse söz konusu etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne ekler ve internet ortamında bunu yayınlar. Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde bulunmayan bir etkinlik kesinlikle destek kapsamına alınmaz. Ön onay başvurusundan önce Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilerek uzmanlarımızın yönlendirmesi ile başvuru yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Ayrıca Bakanlık, etkin bir katılım sergilenmedikçe destek vermemektedir. Bir stand açılmamışsa, ya da bir panelde sağlık kuruluşunu tanıtacak şekilde sunum vb etkinlik yapılmayıp, sadec katılımla iktifa edilmişse bakanlık destek vermemektedir. Bakanlık organizasyondan en fazla 5 gün öncesi ve sonrasında ve sadece organizasyonun yapıldığı ülkeye olan uçak biletlerini karşılamaktadır. 

15- X ülkesindeki bazı hastanelerle Türkiye’deki hastanemize hasta getirtmek üzere anlaşma yapmak istiyoruz. Söz konusu hastane temsilcilerine Türkiye’deki hastane tesislerimizi göstermek istiyoruz. Yurtdışından gelecek bu heyetin giderlerini Bakanlık karşılar mı?

Sağlık kuruluşları yurtdışındaki potansiyel hizmet alıcısı ya da müşterilere iki türlü şekilde yurtiçinde pazarlama faaliyetinde bulunabilir: Yurtiçi tanıtım etkinliği ya da alım heyeti organizasyonu. Firma ilkini tek başına gerçekleştirebilecekken; alım heyeti ancak bir işbirliği Kuruluşunun organizasyonunda gerçekeştirilebilir ve sağlık kuruluşu ancak katılım sağlayabilir. 

Yurtiçi tanıtım etkinliğinde Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler, program başına % 50 oranında ve azami , 50.000 $’na kadar destkelenir. Bir sağlık kuruluşu yılda azami 5 program gerçekleştirebilir. Sağlık kuruluşu planladığı etkinlik için önceden Bakanlıktan ön onay almak zorundadır. Etkinlik çerçevesinde Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri; Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri; Tercümanlık giderleri, ;Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.); Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri; Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,; Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderler desteklenir. Organizasyon 5 günü aştığı takdirde sadece 5 güne denk gelen giderler desteklenecektir.

16- Yurtdışından getirilen hastalara verilecek hizmetler hususunda konusunda yetkin bir yabancı uzmanın hastanemize gelip eğitim vermesini istiyoruz. Bakanlık giderlerimizi karşılar m?

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Yine burada temel amaç, ilgili sağlık kuruluşunun sağlık turizmi yetkinliğinin artırılmasıdır. Yoksa örneğin bir tıp alanında sadece uzmanlık alanın pekiştirilmesine yönelik bir eğitimin desteklenmeyeceği açıktır.

Sağlık kuruluşu planladığı etkinlik için önceden Bakanlıktan ön onay almak zorundadır. Etkinlik çerçevesinde Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri; Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri; Tercümanlık giderleri; Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.); Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri; Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret; Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderler desteklenir. Organizasyon 5 günü aştığı takdirde sadece 5 güne denk gelen giderler desteklenecektir.

17- Hastanemize yabancı hasta devşirmek üzere X ülkesinde ön tanı merkezi/kilink/hastane açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor?

Mevzuata göre sağlık kuruluşları/işbirliği kuruluşları "Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları”na kadar desteklenir. Birim için yapılan kira ve komisyon harcamaları bir birim için en fazla 4 yıl boyunca desteklenir ve bir sağlık kuruluşu toplamda en fazla 10 farklı birim için bu destekten yararlanabilir.

Bakanlık yurtdışı birimi şu şekilde tanımlamaktadır: “Birim: Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezini,”. Öncelikle açılan birimin bir ofis veya öntanı merkezi olması durumunda Bakanlık destek verecektir. Fakat açılan birimin kapsamlı bir kilinik, hastane olması durumunda bakanlık bunu destek verilecek bir birim olarak saymadığı için destek alınabileceğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Diğer taraftan 2015/9 sayılı Marka Destek & Turquality Programında iise klinik yurdışında desteklenecek birimler arasında sayılmaktadır. Sağlık kuruluşu Marka Destek & Turquality Programı kapsamına girdiği takdirde yurtdışı klinikleri de destek kapsamına alınacaktır. Bakanlık Marka Destek& Turquality Programını yakın zamanda devreye sokacak şekilde çalışmalara devam etmektedir

Burada önemli hususlardan ikincisi yurtdışında kurulan birim ile Türkiye’deki sağlık kuruluşu arasında organik bağın bulunması gerekir. Organik bağ şartları ile ilgili detaylı bilgi için Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

Diğer önemli husus da yurtdışı birimdeki sahiplik oranıdır. Örneğin sağlık kuruluşunun yurtdışı birimle organik bağı var ve bu birimin %70’ına sahip; %30’lık pay açılan ülkedeki yerel ortağa ait. Bu durumda normalde hakedilen desteğin %70’i sağlık kuruluşuna verilecektir. Başka bir ifadeyle, destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Destekten faydalanılabilmesine ilişkin diğer bir ayrıntı da kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Örneğin sağlık kuruluşunun sahibi olduğu (ya da ortaklarından birinin) başka bir yerel şirket sağlık kuruluşunun yurtdışı birimine kiralama yapıyorsa bu kira desteğine uygun düşmemektedir. Home ofis tarzı kiralamalar da karşılanmamaktadır.

18- Hastanemize yabancı hasta getirmek üzere X ülkesinde ön tanı merkezi açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini belli bir makam onaylatmak zorunda mıyız? 

Yurtdışı birime ilişkin harcama belgeleriniz usulune uygun olarak ilgili Ticaret Müşaviri/Ateşesi tarafından onaylanmadıkça hiçbir şekilde Bakanlıkça destek kapsamına alınmaz. Bu çok önemli bir husustur. Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi gerekmektedir. ,

Uygulamada Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri noter makamı gibi çalışmamakta; kiralanan yeri gezmekte; kira sözleşmesinde belirtilen metrekare hesabını kontrol etmekte; kira rayiçine ilişkin bir araştırma yapmaktadır. Ticaret Müşavirlerine/Ataşelerine yurtdışı birimlerin amacına uygun olarak işleyip işlemediğine yönelik değerlendirmede bulunma yetkisi verilmiştir. Bu yüzden yurtdışı birim desteklerine başvurulması düşünülüyor ise o ülkedeki ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğiile süreç içerisinde iletişimde olunması fayda sağlayacktır. 

19- Hastanemize yabancı hasta getirmek üzere X ülkesinde ön tanı merkezi açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini Ticaret müşavirine onaylatmak istiyoruz yanlız bu ülkede ticaret müşavriri yok ne yapmamız gerekiyor? 

Bu durumda uygulamada sıkıntıyla karşılaşmanız kuvvetle muhtemeldir. Ticaret Müşaviri/Ateşesi bulunmayan yerlerde Bakanlık; ülkemiz konsolosluklarınca uygun şerh düşülen belgelere de destek verme eğilimindedir. Fakat çoğu konsolosluk Ekonomi Bakanlığı destek mevzuatını bilmediği için belgelere uygunluk vermekten çekinmekte; başvuru sahibine bu yönde bir hizmet verme zorunlulukları olmadıklarını beyan etmektedir. O yüzden yurtdışında birim açılma projesi var ise desteklerden faydalanabilmek adına öncesinde Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

20- Hastanemize yabancı hasta getirmek üzere X ülkesinde iki yıl önce ön tanı merkezi açtık. Bu birmimiz Yurtdışı birim desteklerinden yararlanabilir mi yoksa; destek kapsamına girmesi için tamamıyla yeni bir birim olması mı gerekmektedir?

Bakanlık yurtdışı birim desteği için, söz konusu yurtdışı birimin yeni açılacak olmasını şart koşmamaktadır. Diğer taraftan belirli tarihlere kadar geçmiş dönem kira giderlerinin ödenmesi mümkün olup detaylar için Suvay Müşavirliğe başvurabilirsiniz.