HABERLER

Eğitim/Yüksek Öğrenim Destekleri

Eğitim/Yüksek Öğrenim Destekleri
  • Tarih: 12 - Şubat - 2018

EĞİTİM/YÜKSEK ÖĞRENİM SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER HAKKINDA

1- Eğitim/Yüksek Öğrenim Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Ekonomi Bakanlığı’nın Yüksek Öğretim/Eğitim sektörüne yönelik desteklerinde iki tür kullanıcı öngörülmektedir: yararlanıcı (firma) ve işbirliği kuruluşu. Bu kapsamda Eğitim kurumu yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Eğitim Kurumunu Yüksek Öğretim Kanunu’ndaki Yüksek Öğretim Kuruluşu tanımından almış olup bu tanım aşağıda sunulmaktadır:

Eğitim Kurumu: Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

Görüleceği üzere yararlanıcı olarak başvuru yapmak için bir ünivesite ya da yüksek teknoloji enstitüsü olmak ya da bunlarla ilintili olmak gerekmektedir. Bu şarta uymayan Meslek Yüksek Okullarından ise sadece vakıflar tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyenler kapsama alınmıştır.

Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır (devlete ait eğitim kurumları hariç).

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede yüksek öğrenim alanında faaliyet gösteren sektöre yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda uzman ekibimiz ile iletisime geçebilirsiniz.

2- Türkçe dahil olmak üzere dil kursları veren özel bir eğitim kurumuyuz, desteklerden faydalanabilir miiyiz?

Önceden de belirtildiği üzere desteklerden faydalanabilmek için Yüksek Öğretim Kurumu olunması ve YÖK’e bağlı hizmet vermesi gerekmektedir. Bu çerçevede dil kursu veren özel eğitim kurumu YÖK kapsamındaki bir üniversite ya da meslek yüksekokulu ile ilintili olmadıkça desteklere uygun olmayacaktır.

3- Eğitim/Yüksek Öğrenim Sektörüne verilen destekler ve bu destekler için şartlar nelerdir?

Eğitim sektöründe Hizmet destekleri firmalar için 13 kalem; işbirliği kuruluşları için 10 kalem destek bulunmaktadır. Firmalar yönelik destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

%50 Yıllık 50.000 $ (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir)

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 60, yıllık 200.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Belgelendirme

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

% 50, belge başına 50.000 $

Reklam Tanıtım Pazarlama

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 60, yıllık 400.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 60 , yıllık 120.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Danışmanlık

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri,

% 50, yıllık 200.000 $

(Bakanlıktan ön onay gerekli)

Acente/Komisyon Giderleri

Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri,

% 50, yıllık 100.000 $ (Toplam 4 yıl)

Yurtiçi Tanıtım

Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri,

% 50, 50.000 $ (program başına) (Yıllık en fazla 5 program) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Yurtiçi Eğitim

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları,

% 50, 100.000 $ (yıllık) (Yıllık en fazla 5 program) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri

İşbirliği kuruluşu tarafından yapılan ticaret alım heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 oranında (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün ArttırılmasıProjesi

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

Bireysel Fuar katılımlarının Desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

Katılım giderleri ve ulaşım harcamaları için %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destekler ise şu şekildedir.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 70, yıllık 300.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 70, yıllık 500.000 $

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 70 , yıllık 300.000 $ (Toplam 4 yıl)

Yurtiçi Tanıtım

Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri,

% 70, 100.000 $ (program başına) (Yıllık en fazla 5 program) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Yurtiçi Eğitim 

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları,

% 70, 300.000 $ (yıllık) (Yıllık en fazla 5 program (Bakanlıktan ön onay gerekli))

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri;

Katılımcı/Yararlanıcı /İşb. Kuruluşu ulaşım, konaklama, organizasyon: % 70, program başına 150.000 $ (En fazla 10 adet Ticaret, 10 adet Alım Heyeti (bir takvim yılı)) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

HİSER - Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri; İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen 2 personelin brüt ücret giderleri: (%75, proje başına 400.000 $, 3 yıl) / 'Yol ve konaklama dahil yurtiçi-dışı tanıtım ve organizasyon +ön-heyet (2 kişi yol ve konaklama) giderleri: (% 75, faaliyet başına 150.000 $, 3 yıl) (Yılda en fazla 10’ar adet Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet)

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün tanıtım ve pazarlama harcamaları için %75, 120.000 $ (organizasyon başına) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

TİM/Birlikler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin reklam, tanıtım, organizasyon

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

% 70, 200.000 $ (program başına) (yılda 5 adet) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

4- Yurtdışında tanınırlılığı artırmak adına uluslararası eğitim kurumlarına yönelik akreditasyon belgesi almak istiyorum, Ekonomi Bakanlığı giderleri destekler mi?

Bakanlık “belgelendirme” giderlerini %50 oranında desteklemektedir. Bakanlık bu desteğe ilişkin giderleri şu şekilde tanımlamaktadır: “Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,”. Bu çerçevede Bakanlık uluslarararsı eğitim kurumları arasında akreditasyon sağlayacak çeşitli sertifikalar için harcanacak giderleri karşılamaktadır. Belge başına %50’si karşılanmak üzere 50.000 $’a kadar destek sağlanmaktadır.

5- Uluslararası eğitim kurumlarına yönelik akreditasyon/sertifika almak istiyorum, sertifikayı veren kuruluş eğitim almamızı istiyor, Ekonomi Bakanlığı eğitim giderini karşılar mı? 

Bakanlık, belgelendirme giderleri desteği kapsamında sertifikasyon için alınan “danışmanlık ve eğitim giderlerini” de karşılamaktadır. Fakat desteklenen danışmanlık-eğitim gideri belge başına azami 15.000 $’dır. 

6- X Ülkesinden üniversite/eğitim kuruluşumuza eğitim için yabancı öğrenci getirebilir miyiz, araştırma yapmak istiyoruz? Bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Belli bir ülkeden ülkemize öğrenci getirilmesi araştırması pazar araştırması kapsamına girmektedir. O ülkedeki öğrenci potansiyeli, o ülkedeki üniversite vb kurumların yetkinliği, Türkiye’ye getirilecek öğrencilerin o ülke devleti tarafından karşılanacak eğitim giderleri, bunların mevzuatı gibi çeşitli hususlarda yapılan araştırmalara bu kapsama girmektedir. Bu konularda yapılmış araştırmalar eğitim kuruluşlarınca satın alınabilir ya da bir danışmanlık firmasına yaptırılabilir. Rapor desteği olarak bu destek kaleminde Bakanlık masrafların %60’ını azami yıllık 200.000 $ kadar karşılamaktadır. Fakat burada yapılacak araştırma için önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık yapılacak ya da alınacak raporun içeriği ve bu raporu hazırlayan/hazırlayacak kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Bu bakımdan, ön-onay için yapılacak başvuru öncesinde Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesinde ve alınan bilgiler ışığında harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

7- Yurtdışı tanınırlığımızı artırmak ve yurtdışı pazarlardan öğrenci getirmek konusuna eğilmek istiyoruz fakat bu konu hakkında yeterince bilgimiz bulunmamakta; danışmanlık hizmeti almak istiyoruz, bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Bakanlık, “danışmanlık” desteği kapsamında “Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere” verilen danışmanlık giderlerini desteklemektedir. Mevzuat, Bakanlığın belirlediği alanlarda verilen danışmanlık giderlerinin destekleneceğini belirtse de henüz Bakanlığın bu yönde hazırladığı bir alt düzenleme yoktur. Bu destek için de önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık alınacak danışmanlık ve danışmanlığı verecek kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Bu bakımdan, ön-onay için yapılacak başvuru öncesinde Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesinde ve alınan bilgiler ışığında harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

8- Yurtdışında X ülkesini Hedef Pazar Olarak belirledik, burada yerel bir danışmanlık firması ile anlaştık; Türkiye’ye X ülkesi vatandaşlarından üniversitemizde eğitim almak üzere öğrenci göndermek üzere yılllık .... Dolar ücretle anlaştık. Bakanlık giderimizi destekler mi? 

Bakanlık yurtdışında ülkemize öğrenci getirilmesi amacıyla yapılan acentelere verilen acentelik, komisyon giderlerini %50 oranında, yıllık azami 100.000 $’a kadar maksiumum 4 yıl boyunca karşılamaktadır. Fakat Bakanlık Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerektiğini; destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kaleminin desteklenmeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla firmalarımızın acenteye ödenen bedel ile yurtdışından gönderilen öğrenci arasında ilişkiyi kuracak şekilde faturalandırma yapması gerekmektedir. Fatura hazırlanırken Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesinde ve alınan bilgiler ışığında harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

9- Üniversitemize gelen yabancı öğrencilerle iletişim için tercüman istihdam etmek istiyoruz. Bakanlık bu konuda bize destek veriyor mu?

Tercümanlık desteği sadece sağlık turizmi kapsamında sağlık kuruluşları için verilen bir destektir. Eğitim kuruluşlarının bu yönde bir gideri karşılanmamaktadır.

10- Eğitim kuruluşumuzda eğitim hizmeti vermek üzere yurtdışından öğrenci getirmek istiyoruz. Bakanlık getirilen yabancı öğrencilerin ulaşım masraflarını karşılıyor mu?

Bakanlık sadece sağlık turizmi kapsamında yurtdışından getirilen hastaların belirli miktar ve oranlarda ulaşım bedelini karşılamaktadır. Bu destek eğitim sektörüne verilmemektedir.

11- Yurtdışındaki bir seminere öğretim görevlilerimizden birini göndermek istiyoruz. Katılım giderleri Bakanlıkça karşılanır mı?

Bakanlık Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer tarzı bireysel katılımlara belli şartlarda destek vermektedir. Bu çerçevede Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları 2 kişiye kadar, %50 oranında ve organizasyon başına 15.000 $’a kadar desteklenmektedir. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerde destek oranı %70’e ulaşmaktadır. Bir eğitim kuruluşunun bu destekten yararlanabilmesi için öncelikle Bakanlığa ön onay için başvurması gerekir. Bakanlık uygun görürse söz konusu etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne ekler ve internet ortamında bunu yayınlar. Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde bulunmayan bir etkinlik kesinlikle destek kapsamına alınmaz. Katılmak istediğiniz etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne koydurabilmeniz için başvurunuzu hazırlarken Suvay Müşavirlik ile birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca Bakanlık, etkin bir katılım sergilenmedikçe destek vermemektredir. Bir stand açılmamışsa, ya da bir panelde eğitim kuruluşunu tanıtacak şekilde sunum vb etkinlik yapılmayıp, sadec katılımla iktifa edilmişse bakanlık destek vermemektedir. Salt bilimsel amaçlarla katınılan seminer vb organizasyonlar da bu açıdan kapsam dışındadır. Bakanlık organizasyondan en fazla 5 gün öncesi ve sonrasında ve sadece organizasyonun yapıldığı ülkeye olan uçak biletlerini karşılamaktadır. 

12- X ülkesindeki bazı eğitim kurumları ile Türkiye’deki eğitim kurumumuza öğrenci getirtmek üzere anlaşma yapmak istiyoruz. Söz konusu kurum temsilcilerine Türkiye’deki eğitim tesislerimizi göstermek istiyoruz. Yurtdışından gelecek bu heyetin giderlerini Bakanlık karşılar mı?

Eğitim kuruluşları yurtdışındaki potansiyel hizmet alıcısı ya da müşterilere iki türlü şekilde yurtiçinde pazarlama faaliyetinde bulunabilir: Yurtiçi tanıtım etkinliği ya da alım heyeti organizasyonu. Firma ilkini tek başına gerçekleştirebilecekken; alım heyeti ancak bir işbirliği Kuruluşunun organizasyonunda gerçekeştirilebilir ve eğitim kuruluşu ancak katılım sağlayabilir. 

Yurtiçi tanıtım etkinliğinde Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderler, program başına % 50 oranında ve azami, 50.000 $’na kadar destkelenir. Bir eğitim kuruluşu yılda azami 5 program gerçekleştirebilir. Sağlık kuruluşu planladığı etkinlik için önceden Bakanlıktan ön onay almak zorundadır. Etkinlik çerçevesinde Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri; Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri; Tercümanlık giderleri; Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.); Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,; Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,; Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderler desteklenir. Organizasyon 5 günü aştığı takdirde sadece 5 güne denk gelen giderler desteklenecektir.

13- Yurtdışından öğrenci getirilmesi konusunda yetkin bir yabancı uzmanın eğitim kuruluşumuza gelip eğitim vermesini istiyoruz. Bakanlık giderlerimizi karşılar m?

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. Yine burada temel amaç, ilgili eğitim kuruluşunun yurtdışından öğrenci getirme yetkinliğinin artırılmasıdır. Yoksa örneğin bir bilimsel alanda sadece uzmanlık alanın pekiştirilmesine yönelik bir eğitimin desteklenmeyeceği açıktır.

Eğitim kuruluşu planladığı etkinlik için önceden Bakanlıktan ön onay almak zorundadır. Etkinlik çerçevesinde Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri; Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri; Tercümanlık giderleri, ;Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.); Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri; Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret; Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderler desteklenir. Organizasyon 5 günü aştığı takdirde sadece 5 güne denk gelen giderler desteklenecektir.

14- Eğitim kurumumuza düzenli yabancı öğrenci temin etmek üzere X ülkesinde bir ofis/ üniversite açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için ne yapmamız gerekiyor?

Mevzuata göre eğitim kuruluşları/işbirliği kuruluşları "Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları”na kadar desteklenir. Birim için yapılan kira ve komisyon harcamaları bir birim için en fazla 4 yıl boyunca desteklenir ve bir eğitim kuruluşu toplamda en fazla 10 farklı birim için bu destekten yararlanabilir.

Bakanlık yurtdışı birimi şu şekilde tanımlamaktadır: “Birim: Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezini,”. Öncelikle açılan birimin bir ofis olması durumunda Bakanlık destek verecektir. Fakat açılan birimin bir eğitim kurumu olması durumunda, bakanlık bunu destek verilecek bir birim olarak kabul etmediği için destek alınması pek muhtemel görünmemektedir.

Burada önemli hususlardan ikincisi yurtdışında kurulan birim ile Türkiye’deki eğitim kuruluşu arasında organik bağın bulunması gerekir. Organik bağın tevsiki ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Suvay Müşavirlik ile irtibata geçebilirsiniz.

Destekten faydalanılabilmesine ilişkin diğer bir ayrıntı da kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Örneğin sağlık kuruluşunun sahibi olduğu (ya da ortaklarından birinin) başka bir yerel şirket sağlık kuruluşunun yurtdışı birimine kiralama yapıyorsa bu kira desteğine uygun düşmemektedir. Home ofis tarzı kiralamalar da karşılanmamaktadır.

15- Eğitim kurumumuza düzenli yabancı öğrenci temin etmek üzere X ülkesinde bir ofis/ üniversite açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini belli bir makama onaylatmak zorunda mıyız? 

Yurtdışı birime ilişkin harcama belgeleriniz usulune uygun olarak ilgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi tarafından onaylanmadıkça hiçbir şekilde Bakanlıkça destek kapsamına alınmaz. Bu çok önemli bir husustur. Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi gerekmektedir. ,

Uygulamada Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri noter makamı gibi çalışmamakta; kiralanan yeri gezmekte; kira sözleşmesinde belirtilen metrekare hesabını kontrol etmekte; kira rayiçine ilişkin bir araştırma yapmaktadır. Ticaret Müşavirlerine/Ataşelerine yurtdışı birimlerin amacına uygun olarak işleyip işlemediğine yönelik değerlendirmede bulunma yetkisi verilmiştir. Bu yüzden yurtdışı birim desteklerine başvurulması düşünülüyor ise o ülkedeki ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğiile süreç içerisinde iletişimde olunması fayda sağlayacktır. 

16- Eğitim kurumumuza düzenli yabancı öğrenci temin etmek üzere X ülkesinde bir ofis/ üniversite açtık. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini Ticaret müşavirine onaylatmak istiyoruz yanlız bu ülkede ticaret müşavriri yok ne yapmamız gerekiyor? 

Bu durumda uygulamada sıkıntıyla karşılaşmanız kuvvetle muhtemeldir. Ticaret Müşaviri/Ateşesi bulunmayan yerlerde Bakanlık; ülkemiz konsolosluklarınca uygun şerh düşülen belgelere de destek verme eğilimindedir. Fakat çoğu konsolosluk Ekonomi Bakanlığı destek mevzuatını bilmediği için haliyle vakıf olamayacağı konularda belgelere uygunluk vermekten çekinmekte; başvuru sahibine bu yönde bir hizmet verme zorunlulukları olmadıklarını beyan etmektedir. Yurtdışı belge onay işlemleri ile ilgili olarak Suvay Müşavirlik ile görüşülmesinde fayda bulunmaktadır.

17- Eğitim kurumumuza düzenli yabancı öğrenci temin etmek üzere X ülkesinde bir ofis/ üniversite açtık. Bu birmimiz Yurtdışı birim desteklerinden yararlanabilir mi yoksa; destek kapsamına girmesi için tamamıyla yeni bir birim olması mı gerekmektedir?

Bakanlık yurtdışı birim desteği için, söz konusu yurtdışı birimin yeni açılacak olmasını şart koşmamaktadır. Diğer taraftan belirli tarihlere kadar geçmiş dönem kira giderlerinin ödenmesi mümkün olup detaylar için Suvay Müşavirlik’a başvurabilirsiniz.