HİZMETLERİMİZ

Bordro Hizmetleri

Bordro Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Kanunu hükümleri çerçevesinde işçi özlük dosyalarının hazırlanması,
Personel işe giriş ve çıkış işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve kontrolü,
Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü,
Personel Ücret ödemelerinin ihtiyaç halinde bankalara liste halinde hazırlanması ve ödeme takibinin yapılması,
Aylık SGK bildirgelerinin hazırlanması ve yasal süresi içerisinde beyan edilmesi,
Yasal mevzuattan doğan sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Personelin işe girişte faydalanabileceği şekilde vergi muafiyetlerinin yapılması
Teknopark bordrolamada gerekli olan puantaj hesaplaması ve vergi muafiyetleri işlem takibi