HABERLER

Film & Dizi Destekleri

Film & Dizi Destekleri
  • Tarih: 12 - Şubat - 2018

FİLM & DİZİ SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER HAKKINDA

1- Film & Dizi Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Ekonomi Bakanlığı’nın film & dizi yapımcılığı sektörüne yönelik desteklerinde iki tür kullanıcı öngörülmektedir: yararlanıcı (firma) ve işbirliği kuruluşu. Bu kapsamda film şirketi yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık film ve film şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Film: Tamamı veya belirli bir kısmı Türkiye’de çekilmiş/üretilmiş olan sinema, belgesel, televizyon dizisi, animasyon ve program formatını,

Film Şirketi: Türkiye’de yerleşik film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirket ile film platosu/stüdyo işleten şirketi,

Bu çerçevede film stüdyosu/platosu işleten şirketler, film yapımcısı ve film dağıtımcısı şirketler söz konusu desteklere başvuruda bulunabilirler.

Bir film şirketinin Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede film sektörü alanında faaliyet gösteren sektöre yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda uzman ekibimiz ile iletisime geçebilirsiniz.

2- Kısa film/ uzun metraj sinema/ sanat filmi /belgesel vb çekiyorum; Ekonomi Bakanlığı beni destekler mi?

Ekonomi Bakanlığı’nın film & dizi sektörü destekleri üretim/sanat süreçleri ile ilintili değildir. Bakanlık tamamıyla iki amaç gütmektedir: Türkiye’de çekilen film & dizilerin yurtdışına pazarlanması; yabancı film şirketlerince Türk film stüdyo ve platolarının kullanılması. Bu iki amaçla Türkiye’ye döviz girdisinin temini ve hizmet ihracı gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dolayısıyla üretilen film (Kısa film/ uzun metraj sinema/ sanat filmi /belgesel) yurtdışı pazarlara gelir getirmek amacıyla pazarlanmayacaksa Ekonomi Bakanlığı desteklerinden yararlanılması mümkün görünmemektedir. Bakanlığın verdiği desteklerin çoğunluğu da yurtdışı pazarda gösterimden sonra sağlanmaktadır.

3- Film Stüdyosu/Platosu işletiyorum; Türk yapımcılar benim stüdyomu kullanarak film çektiler ve bu film yurtdışına açıldı. Ekonomi Bakanlığı desteklerinden faydalanabilir miyim?

Film stüdyo/plato sahipleri ancak tamamı ya da bir kısmı kendi stüdyo/platolarında çekilen yabancı filmler için destek alabilirler. Bu kapsamda yabancı film yapımcısı tarafından film başına ödenen kullanım bedelinin %20’si azami 200.000 $’a kadar destek alınabilmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’deki film stüdyo/platosu kullanılmış olsa dahi Türk yapımcılarca çekilen filmlere yönelik desteklerden söz konusu yapımcısı ya da o filmin dağıtımcı şirketi yararlanmaktadır. 

4- Film & Dizi Sektörüne verilen destekler ve bu destekler için şartlar nelerdir?

Hizmet destekleri içerisinde Film & Dizi sektörü firmaları için 14 kalem; işbirliği kuruluşları için 9 kalem destek bulunmaktadır. Bunlar içerisinde “Pazara Giriş Giderleri Desteği”; “Film Platosu/Stüdyo kullanım giderleri Desteği”, “Filme Özel Reklam Gideri Desteği” Film & Dizi sektörüne özgün desteklerdir. Film & Dizi sektöründeki desteklerde Bilişim sektöründeki gibi Sağlık ve Eğitimden farklı olarak şirket bazlı yaklaşımdan ziyade film bazlı bir yaklaşım gözlemlenmektedir. Çoğunlukla destekler film başına verilmektedir.

Firmalara yönelik tüm destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

%50 Yıllık 50.000 $ (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir)

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 60, yıllık 200.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Belgelendirme 

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

% 50, belge başına 50.000 $

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 60, yıllık 400.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 60 , yıllık 120.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Danışmanlık

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri,

% 50, yıllık 200.000 $

(Bakanlıktan ön onay gerekli)

Acente/Komisyon Giderleri

Film ve bilişim sektörlerinde yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri,

% 50, yıllık 100.000 $ (Toplam 4 yıl)

Pazara Giriş Giderleri

Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına

% 50, 100.000 $ (ülke/ülke grubu başına) Filmin pazara giriş giderleri

Film Platosu/Stüdyo kullanım giderleri

Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin film platosu/stüdyo kirasına ilişkin kira giderleri % 20 oranında ve film başına 200.000 ABD Doları tutarında ödenir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen destek ödemesi doğrudan film platosu/stüdyo işleten şirkete yapılır.

% 20, 200.000 $ (film başına)

Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır. Bu madde uyarınca desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez

%50, 100.000$

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri

İşbirliği kuruluşu tarafından yapılan ticaret alım heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 oranında (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

Katılım giderleri ve ulaşım harcamaları için %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destekler ise şu şekildedir.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Filme Özel Reklam Gideri Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri;

%70, 200.000$

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 70, yıllık 300.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 70, yıllık 500.000 $

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 70 , yıllık 300.000 $ (Toplam 4 yıl)

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri;

Katılımcı/Yararlanıcı /İşb. Kuruluşu ulaşım, konaklama, organizasyon: % 70, program başına 150.000 $ (En fazla 10 adet Ticaret, 10 adet Alım Heyeti (bir takvim yılı)) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

HİSER - Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri; İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen 2 personelin brüt ücret giderleri: (%75, proje başına 400.000 $, 3 yıl) / 'Yol ve konaklama dahil yurtiçi-dışı tanıtım ve organizasyon +ön-heyet (2 kişi yol ve konaklama) giderleri: (% 75, faaliyet başına 150.000 $, 3 yıl) (Yılda en fazla 10’ar adet Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet)

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün tanıtım ve pazarlama harcamaları için %75, 120.000 $ (organizasyon başına) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

TİM/Birlikler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin reklam, tanıtım, organizasyon

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

% 70, 200.000 $ (program başına) (yılda 5 adet) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

5- Filmlerimizi yurtdışında pazarlamak istiyoruz fakat bu konu hakkında yeterince bilgimiz bulunmamakta; danışmanlık hizmeti almak istiyoruz, Bakanlık giderlerimizi karşılar mı?

Bakanlık, “danışmanlık” desteği kapsamında “Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere” verilen danışmanlık giderlerini desteklemektedir. Mevzuat, Bakanlığın belirlediği alanlarda verilen danışmanlık giderlerinin destekleneceğini belirtse de henüz Bakanlığın bu yönde hazırladığı bir alt düzenleme yoktur. Bu destek için de önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık alınacak danışmanlık ve danışmanlığı verecek kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Ön-onay başvurusundan önce Suvay Müşavirlik ile irtibata geçilmesi desteklerle ilgili bir olumsuzluk yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

6- Yurtdışında X ülkesini (X ülke grubunu) Hedef Pazar Olarak belirledik, burada film & dizilerin yayınlanması için yerel bir dağıtım şirketi üzere yılllık .... Dolar ücretle anlaştık. Bakanlık giderimizi karşılar mı? 

Bakanlık film & dizi yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara verilen acentelik, komisyon giderlerini %50 oranında, yıllık azami 100.000 $’a kadar maksiumum 4 yıl boyunca karşılamaktadır. Fakat Bakanlık Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerektiğini; destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kaleminin desteklenmeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla firmalarımızın acenteye ödenen bedel ile filmin yurtdışında yayın ve dağıtılmasına yönelik ilişkiyi kuracak şekilde faturalandırma yapması gerekmektedir. Fatura hazırlanmadan ve ödeme yapılmadan önce Suvay Müşavirlik ile iritbata geçilerek, Suvay MüşavirliĞE yönlendirmesi ile harekete geçilmesinde fayda bulunmaktadır.

7- Filmimizin X ülkesinde yayınlanması için dublaj, alt yazı vb birçok post prodüksiyon işlemleri yaptık, Bakanlık bu giderleri karşılıyor mu? 

Bakanlık Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderlerini, en fazla 5 ülke ve ülke grubu olacak şekilde ülke/ülke grubu başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları desteklemektedir. Türkiye’nin sosyal, tarihi, kültürel ve ticari tanıtımını yapan belgesel filmler için destek oranı %70 oranında uygulanır. Bu destek pazara giriş desteği olarak adlandırılmakta olup a) Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri, b) Dublaj ve alt yazı giderleri, c) Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri, ç) Çoğaltım giderleri, d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri bu kapsamda karşılanmaktadır.

Söz konusu giderleri doğrudan yapımcı firma yaptıranbileceği gibi; Türkiye’de yerleşik ve başvuruyu yapan yapımcı Türk firması adına bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde söz konusu giderler de aynı oran ve tutarda karşılanmaktadır.

8-Filmimizin X ülkesi pazarında hedef müşteri kitlesini ulaşması için PR kampanyası yapmak istiyoruz. Bu kapsamda Bakanlık hangi giderlerimizi destekler?

Bakanlık fim& dizilerin yurtdışında pazarlanması amacıyla yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini '% 60, yıllık 400.000 $’a kadar şirket başına 4 yıl boyunca desteklemektedir. Bakanlıkça hedef olarak belirlenen ülkelerde yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetleri için bu oran %70’e yüksektilir. Bakanlıkça belirlenen illerde yerleşik firmalar içinse ilave bir %10 ile bu oran %80’e yükseltilir.

Bakanlık desteklenecem rekam tanırım ve pazarlama faaliyetlerini şu şekilde listelemektedir:

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri 

TV ve RADYO 

TV/Radyo reklamları

TV/Radyo reklam yayın telifi

TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV/Radyo programlarına sponsorluk

İNTERNET 

E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi

Sosyal medyada verilen reklamlar

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı,

BASILI TANITIM 

Afiş

Broşür

El ilanı

Gazete/dergi reklamları

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme

Katalog

AÇIK HAVA 

Açık hava elektronik ekranları

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı

ÖZEL TANITIM GİDERLERİ 

Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/medya takip/danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları/genel dağıtım sistemleri/acente ve temsilcilik gibi danışmanlık ve komisyon harcamaları

Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

DİĞER TANITIM/PAZARLAMA HARCAMALARI 

Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı

Sinema reklamı

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

Bakanlık yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi gibi hususları desteklerden yararlanılması açısından dikkate alarak başvuruları değerlendirir. Televizyon, radyo, internet ve havayolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecek olup Türkçe yapılan ve/veya yurtiçine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

Diğer taraftan katalog, afiş, broşür, el ilanı gibi basılı tanıtım malzemelerinin doğrudan desteklenmez bunların kullanıldığı etkinliğe ilişkin bilgi ve görsel örneklerin sunulması koşuluyla değerlendirilir. Yani 1000 adet katalog bastınız, bunun etkin şekilde potamnsiyel müşterilere dağıtıldığı Bakanlığa ispat edilmedikçe Bakanlık sırf basılmış olduğu için bu materyallere otomatik destek vermemektedir.

Özel tanıtım giderleri” kısmında düzenlenen “defile / show / gala / özel sergi-gösterim / basın tanıtımı / kokteyl / seminer / konferans / gameshow / firma / ürün / hizmet / marka / platform lansmanı faaliyetleri” kapsamında, organizasyonda görevli kişilerin ulaşım ve konaklama giderleri hariç olmak üzere, organizasyonun gerçekleştirilmesi için gerekli giderler destek kapsamındadır.

9- Yapımcılığını yaptığımız “Muhteşem Zamanlar” isimli dizi filminin (sinema filminin) X ülkesinde (ülke grubunda) yayınlanması üzerine XTV’yle anlaştık. Dizi esnasında ve dizi içeriğinde bazı Türk firmaları reklam yayınlamak istemekte; yayınlanan bu reklamlar için Bakanlık yapım şirketimize destek sağlar mı? 

Yurtdışında gösterine giren filmlere yönelik bu filmlerde yayınlanmak üzere firmalarca reklam verilmesini Bakanlık desteklemektedir. Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır. Bu kapsamda desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. Belirli bir filmde değişik firmalarca verilen bu kapsamdaki filme özel reklamların destek tutarı (her bir film için) maksimum 500.000 $’dır. Filmlere verilen reklam giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, filmin yurtdışında gösterime girmesini veya satışa sunulmasını müteakip reklamı veren kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Görüleceği üzere burada destek doğrudan film yapım şirketine değildir; filme reklam veren şirketleredir. Fakat bu destek mekanizması sayesinde film yapımcısının filmi için reklam bulmasının da kolaylaştığı gözden kaçmamalıdır.

10- Çekmeyi düşündüğümüz film için sponsor arayışındayız. Bulacağımız sponsorların haracamalarını Bakanlık destekler mi?

Bu da “fime özel reklam” desteği kapsamına girmektedir. Bakanlık film için bulacağınız sponsorların sponsorluk giderlerini otomatik olarak desteklemez fakat filminiz yurtdışında gösterime girecek ise yurtdışı gösterime girdikten sonra bu kapsamda filminize sponsor olan firmalar marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma kapsamında filminize yaptığı reklam/sponsorluk giderlerinin %50’sini 100.000 ABD Dolarına kadar Bakanlık’a başvurmak suretiyle alabileceklerdir.

Yurtdışında gösterine giren filmlere yönelik bu filmlerde yayınlanmak üzere firmalarca reklam verilmesini Bakanlık desteklemektedir. Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar için % 50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır. Bu kapsamda desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj, reklam filmi, imaj konumlandırma şeklinde olabilir. Belirli bir filmde değişik firmalarca verilen bu kapsamdaki filme özel reklamların destek tutarı maksimum 500.000 $’dır. Filmlere verilen reklam giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular, filmin yurtdışında gösterime girmesini veya satışa sunulmasını müteakip reklamı veren kuruluş tarafından yapılır.

Görüleceği üzere burada destek doprudan film yapım şirketine değildir; filme reklam veren şirketlerdir. Fakat bu destek mekanizması sayesinde film yapımcısının filmi için reklam bulmasının da kolaylaştığı gözden kaçmamalıdır.

11- Yurtdışındaki film festivaline katılmak istiyoruz. Katılım, konaklama ve ulaşım giderlerimiz Bakanlıkça karşılanır mı?

Bakanlık Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer tarzı bireysel katılımlara belli şartlarda destek vermektedir. Bu çerçevede Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları 2 kişiye kadar, %50 oranında ve organizasyon başına 15.000 $’a kadar desteklenmektedir. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerde destek oranı %70’e ulaşmaktadır. Bir sağlık kuruluşunun bu destekten yararlanabilmesi için öncelikle Bakanlığa ön onay için başvurması gerekir. Bakanlık uygun görürse söz konusu etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne ekler ve internet ortamında bunu yayınlar. Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde bulunmayan bir etkinlik kesinlikle destek kapsamına alınmaz. Bu konuda Suvay Müşavirlik’ın yardım ve yönlendirmesi destekten yararlanmanızı kolaylaştıracaktır.

Ayrıca Bakanlık, etkin bir katılım sergilenmedikçe destek vermemektredir. Bir stand açılmamışsa, ya da bir panelde sağlık kuruluşunu tanıtacak şekilde sunum vb etkinlik yapılmayıp, sadec katılımla iktifa edilmişse bakanlık destek vermemektedir. Bakanlık organizasyondan en fazla 5 gün öncesi ve sonrasında ve sadece organizasyonun yapıldığı ülkeye olan uçak biletlerini karşılamaktadır. 

12- CNN International Türkiye hakkında bir belgesel düzenlemek istiyor. Çekimlerin bir kısmını Stüdyomuzda/platomuzda yapmayı istemekte. Bu kapsamda Bakanlık’tan destek alabilir miyim?

Film stüdyo/plato kira gideri desteği için yabancı yapımcıların çekilecek ürünün ille de sinema/dizi film olma zorunluluğu yoktur. Belgeseller de destek kapasmındadır. Diğer taraftan çekilen filmin tümünün Türkiye’de çekilme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu çerçevede yabancı film yapımcısı tarafından film başına ödenen kullanım bedelinin %20’si azami 200.000 $’a kadar desteklenmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’deki film stüdyo/platosu kullanılmış olsa dahi Türk yapımcılarca çekilen filmlere yönelik desteklerden söz konusu yapımcısı ya da o filmin dağıtımcı şirketi yararlanmaktadır. 

13- X yabancı yapımcı film şirketi “Bond 007” filmlerinden “Time is Money” isimli son serisinin 10 dakikalık kısmını Türkiye’de plato/stüdyomuzda çekecek. Bu kapsamda Bakanlıktan destek almam mümkün müdür? 

Film stüdyo/plato kira gideri desteği için yabancı filmin tümünün Türkiye’de çekilme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu çerçevede yabancı film yapımcısı tarafından film başına ödenen kullanım bedelinin %20’si azami 200.000 $’a kadar desteklenmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’deki film stüdyo/platosu kullanılmış olsa dahi Türk yapımcılarca çekilen filmlere yönelik desteklerden söz konusu yapımcısı ya da o filmin dağıtımcı şirketi yararlanmaktadır. 

14- Birçok ülkede yayınlanan, yabancı film dalında Oscar kazanan ve ülkemizin dünyada tanıtımını sağlayan Türk filmi “Melekler Erkek Olur” şirketimizin stüdyosu/platosunda çekildi. Bakanlık bu kapsamda bize destek sağlar mı? 

Film stüdyo/plato sahipleri ancak tamamı ya da bir kısmı kendi stüdyo/platolarında çekilen yabancı filmler için destek alabilirler. Bu kapsamda yabancı film yapımcısı tarafından film başına ödenen kullanım bedelinin %20’si azami 200.000 $’a kadar desteklenmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’deki film stüdyo/platosu kullanılmış olsa dahi Türk yapımcılarca çekilen filmlere yönelik desteklerden söz konusu yapımcısı ya da o filmin dağıtımcı şirketi yararlanmaktadır. 

15- Sahibi olduğumuz film platosunda film yapmalarını sağlamak amacıyla Bollywood yapımcılarından bir kısmını Türkiye’de ağırlayıp, platomuzda gezdirmek istiyoruz. Yurtdışından gelecek bu heyetin giderleri desteklenir mi?

Sağlık turizmi ve eğitim sektörü desteklerinde firmaların doprudan yurtdışı heyetleri yurtiçinde tanıtım yapmak amacıyla ağırlamalarına yönelik destek bulunmakla beraber; film &dizi, bilişim ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde maalesef yurtiçi tanıtım desteği bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bu amaca hizmet eden ticaret heyeti/alım heyeti destekleri bulunmaktadır. Yurtdışından gelen heyete yurtçindeki tesislerin gezdirilmesi “alım heyeti” organizasyonu tanımına uymaktadır. Burada en önemli husus firmalar doğrudan alım heyeti organize edememekte; ancak sektör kuruluşu olan İşbirliği kuruluşları bu tür organizasyonları gerçekleştirebilmektedir.

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Diğer taraftan bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir. Bu çerçevede alım heyeti organizasyonunu İşbirliği kuruluşu yaptığı takdirde çağırılan yabancı film yapımcıları firma ya da kuruluş başına maksiumu 2 kişinin ulaşım ve konaklama gideri %70 oranında desteklenecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi bu organizasyon için Bakanlıktan en az 1 ay öncesinden ön onay alınması gerekmektedir. Ön onay alınmadan yapılacak organizasyonlar destek kapsamı dışındadır. Bu konuda Suvay Müşavirlik’ın yardım ve yönlendirmesi destekten yararlanmanızı kolaylaştıracaktır.

16- Sahibi olduğumuz film platosunda film yapmalarını sağlamak amacıyla Bollywood yapımcılarını yerinde Hindistan’da ziyaret etmek istiyoruz. Bakanlık ulaşım ve konaklama masraflarımızı karşılar mı?

Bu amaca hizmet eden destek kalemi “ticaret heyeti organizasyonu desteği”dir. Potansiyel alıcılarla bululmak amacıyla yurtdışına yönelik heyet organizasyonları “ticaret heyeti” organizasyonu tanımına uymaktadır. Burada en önemli husus firmalar doğrudan ticaret heyeti organize edememekte; ancak sektör kuruluşu olan İşbirliği kuruluşları bu tür organizasyonları gerçekleştirebilmektedir.

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Diğer taraftan bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyona katılım sağlayan ve/veya düzenleyen işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ve katılımcıların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir. Bu çerçevede ticaret heyeti organizasyonunu İşbirliği kuruluşu yaptığı takdirde her firmadan ve İşbirliği kuruluşundan maksiumun 2 kişinin ulaşım ve konaklama gideri %70 oranında desteklenecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi bu organizasyon için Bakanlıktan en az 1 ay öncesinden ön onay alınması gerekmektedir. Ön onay alınmadan yapılacak organizasyonlar destek kapsamı dışındadır. Program öncesinde planlama yaparken Suvay Müşavirlik’ın yardım ve yönlendirmesi destekten yararlanmanızı kolaylaştıracaktır.

16- Şirketimiz Türkiye’de film platosu sahibidir. Yurtdışı pazarlarda etkin olmak amacıyla Hollywood ve Bollywood’da plato satın alarak hizmet vermek istiyoruz. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanabilir miyiz?

Mevzuata göre sağlık kuruluşları/işbirliği kuruluşları "Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları”na kadar desteklenir. Birim için yapılan kira ve komisyon harcamaları bir birim için en fazla 4 yıl boyunca desteklenir ve bir sağlık kuruluşu toplamda en fazla 10 farklı birim için bu destekten yararlanabilir.

Bakanlık yurtdışı birimi şu şekilde tanımlamaktadır: “Birim: Yurt dışında açılan ofis/irtibat ofisi/ön tanı merkezini,”. Öncelikle açılan birimin bir ofis veya öntanı merkezi olması durumunda Bakanlık destek verecektir. Fakat açılan birimin kapsamlı bir plato vb özellikli bir yapı olması durumunda ya destek alımayacak ya da ofis olarak kullanılan kısmı ayırt edilebiliyorsa sadece bu kısmin kira gideri için destek sağlanacaktır.

Burada önemli hususlardan ikincisi yurtdışında kurulan birim ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın bulunması gereğidir. Organik bağ tevsiki ile ilgili detaylı bilgi için Suvay Müşavirlik ile irtibata geçebilirsiniz.

Diğer önemli husus da yurtdışı birimdeki sahiplik oranıdır. Örneğin film plato sahibi şirketin yurtdışı birimle organik bağı var ve bu birimin %70’ına sahip; %30’lık pay açılan ülkedeki yerel ortağa ait. Bu durumda normalde hakedilen desteğin ancak %70’i Türkiye’deki ana şirkete verilecektir. Başka bir ifadeyle, destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Destekten faydalanılabilmesine ilişkin diğer bir ayrıntı da kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir. Bu bakımdan, Home ofis tarzı kiralamalar desteklenmemektedir.