HİZMETLERİMİZ

Müşavirlik Hizmetleri

Müşavirlik Hizmetleri

Yabancı Sermayeli şirketlerin aylık, üçer aylık ve yıllık rapor paketlerinin hazırlanması ve sunumu
Şirketlerin yapısına uygun devlet teşviklerinin bulunması ve faydalanması için gerekli olan işlemler  konusunda müşavirlik hizmetlerinin takibi ve ilgili bakanlıklara sunumu
Avrupa Birliği destekli Hibe ve Çerçeve Program Projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ve denetimi konularında müşavirlik hizmetleri,
Yerel ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu ve işleyişi konularında müşavirlik hizmetleri,
Yerel ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin birleşme, devir, bölünme, tasfiye, nev’i değişikliği, genel kurul, sermaye artırımı gibi işlemlerinin vergi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu konularla ilgili müşavirlik hizmetleri,
Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de kurulmuş irtibat bürolarının kuruluşu, işleyişi ve hazine raporlarının hazırlanması konusunda müşavirlik hizmetleri, 
Finansal danışmanlık, yatırım danışmanlığı