HİZMETLERİMİZ

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

· Şirket kuruluşları, kurucuların amaçlarına göre, yapacakları işlemlere göre şirket türüne yönlendirilmeleri

· Teknopark muhasebe muafiyetleri takibi ve uygulanması, gerekli olan başvuruların yapılması, gerekli evrakların tamamlanması

· Muhasebe ve maliyet sistemlerinin kurulması ve işleyişinin sağlanması,

· Yerel mevzuat hükümleri çerçevesinde yasal defterlerin tutulması,

· Aylık KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, BA ve BS formları, Üç aylık Geçici Vergi Beyannameleri ve Yıllık Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi  Beyannamesinin Hazırlanması ve yasal süresi içerisinde beyan edilmesi,

· Mali tabloların hazırlanması

· Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde kurumlar vergisi beyannamesi eki örtülü sermaye ve transfer fiyatlaması formlarının ve ihtiyaç halinde raporların düzenlenmesi,

· Yabancı sermayeli şirketlerin ana merkezlerine yabancı dilde muhasebe rapor paketlerinin hazırlanması ve sunumu,

· Yabancı sermayeli şirketlere ait irtibat bürolarının muhasebe işlemlerinin yapılması ve Hazine raporlarının hazırlanması,

· Mali tablolar üzerinde enflasyon düzeltmesi ve UFRS hükümleri çerçevesinde gerekli düzeltmelerin yapılarak sunumu,

· Yıl sonu kapanış işlemlerine nezaret edilmesi ve kontrol edilmesi.