HİZMETLERİMİZ

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri
  • Şirketler için işlemlerin yapısına göre İç kontrol sistemi kurulması, yapılması
  • Avrupa Birliği Çerçeve ve Hibe Projelerinin denetimi ve raporlanması,
  • Şirketlerin muhasebe uygulamaları, vergi mevzuatları, Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri çerçevesindeki işlemlerinin uygunluk denetimi ve risk analizlerinin yapılması ve rapora bağlanması,
  • Sermaye artışlarına ilişkin Sermayenin Ödendiğinin Tespiti raporu hazırlanması,
  • Şirket yöneticileri ve ortaklarının istekleri doğrultusunda özel amaçlı denetim yapılarak rapora bağlanması,