S.M.M.M Saliha SUVAY (312) 966 0606 İletişim

HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

2012 yılından bu yana devlet tarafından döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine maddi destekler sağlanmaktadır. İlk olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren teknik müşavirlik firmalarına sağlanan destekler sonrasında Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film sektörlerine destek sağlanmıştır. 2015/8 ve 2015/9 sayılı Kararlar ile birlikte Yönetim Danışmanlığı firmalarına da destek verilmeye başlanmıştır. Diğer taraftan, hizmet sektörleri arasında ayrım yapmadan Bakanlığın uygun göreceği tüm hizmet sektörü firmalarının Hizmet Sektörü Marka Destek/Turquality programlarının kapsamına alınmasının önü açılmıştır. Yalnızca finans sektörünün destek kapsamına alınmayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 2008 yılından bu yana Endüstriyel Tasarım sektörü desteklenmeye devam edilmekte ve desteklerin miktarı ve kapsamı giderek büyümektedir. Ekonomi Bakanlığı’nca destekler uygun kriterleri taşıyan firmalara ve sektörel nitelik taşıyan İşbirliği kuruluşlarına yöneliktir. Sağlanan destek kalemlerinden bazıları şu şekildedir:

 • Birim (kira vb giderler)
 • Reklam Tanıtım Pazarlama (yurtdışı pazarlar için)
 • Yurtdışından Getirilen Hasta Desteği
 • Tercümanlık Giderleri
 • Danışmanlık (yurtdışı pazarda bağlantı sağlanması amacıyla)
 • Rapor Desteği (Pazar Araştırması Raporları, Şirket satın alma)
 • Acente/Komisyon Giderleri (yurtdışında Pazar kapma aşamasında harcanan)
 • Yurtdışı Fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market katılımlarının desteklenmesi
 • Belgelendirme (yurtdışından alınan lisans, sertifika vb belgeler)
 • Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması (marka tescili için harcanan eğitim, danışmanlık dahil her türlü gider)
 • Yurtiçinde gerçekleştirilen yurtdışı piyasalara yönelik tanıtım faaliyetleri
 • Yurtdışında getirilen uzmanlardan alınan yurtiçi eğitim giderleri
 • Yurtdışında ticaret heyeti; yurtiçinde alım heyeti.
 • HİSER- Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi.
 • Filme Özel Reklam Desteği
 • Film Stüdya/Platolarına Kira Desteği
 • Bilişim sektörü için yazılım ve personel istihdamı desteği

Daha fazla bilgi için iletişim sayfamızdaki formu doldurarak size dönmemizi sağlayabilir ve yararlanabileceiğiniz destekleri birebir uzmanlığımızdan faydalanarak öğrenebilirsiniz.

NEDEN SUVAY MÜŞAVİRLİK?

Suvay Müşavirlik olarak Hizmet Sektörüne Yönelik Devlet Desteklerinde 10 yılı aşkın tecrübeye sahibiz. Destek başvurusu ve takibinin her aşamasında bilgili ve yetkin uzmanlarımız, şirketinizin hangi destek kalemlerinden faydalanabileceğini tespit etmekte, destek başvurularınızı sizin adınıza yürütüp, takip etmektedir. Nitekim devlet tarafından hizmet sektörlerine sunulan destekler oldukça cazip olmakla beraber; desteklerden tam olarak yararlanabilmek için oldukça detaylı mevzuat bilgisi, ödeme ve takip süreçleri gerekmektedir. Destek mekanizmalarını ve gerekli başvuru süreçlerini öğrenmek uzun zaman ve tecrübe gerektirmektedir. Birçok defa, şirketlerin oldukça yüklü miktarda destek alması mümkünken, sadece belgelerin zamanında sunulamaması ya da en baştan başvuruların doğru şekilde, zamanında yapılamaması gibi nedenlerden dolayı ya destek başvuruları sonuçsuz kalmakta ya da destek ödemeleri eksik olarak alınmaktadır. Diğer taraftan destek alabilecek durumda olan şirketlerin çoğu için destek başvuruları bildikleri bir uğraş alanı değildir. Örneğin tedavi ettiği yurtdışı hastalar için desteğe başvuran bir hastane için destek başvuru süreçleri, hastanenin günlük iş süreçlerinde (SGK ödemeleri, hasta randevuları vb. günlük rutin işlemler gibi) belki de en alakasız alanlardan biridir. Firmalar başka alanlarda görevli çalışanları ile destek başvurularını takip ettiğinde ya destek alamamakta ya da alabileceği maksimum desteğin ancak %20-30’larına ulaşabilmektedirler. Devlet desteklerini takip için personel istihdam edilmesi de bir çözüm olmakla beraber bu hem maliyetlidir hem de o personelin mevzuatı ve destek süreçlerini öğrenmesi, bunun yansıra deneyim kazanması deneme-yanılma yoluyla yıllar sürebilmektedir. Devlet desteklerini takip için görevlendirilen personeller başvurusunu yaptığı destekleri öğrenmekle beraber hizmet sektörlerine sunulan diğer desteklere vakıf olamadığı için büyük kayıplar söz konusu olmaktadır. Suvay Müşavirlik olarak firmanızın destek başvuru ve takip süreçlerini yerine getiriyor, firma faaliyetlerinizi ve harcamalarınızı inceleyerek mümkün olduğunca yüksek oranlarda ve miktarlarda firmanızın hak ettiği şeklide desteklerden yararlanmanızı sağlıyoruz.

SUVAY MUŞAVİRLİK

Tahran Caddesi WTC Business Center

No:30/210 Kavaklıdere 06700, Çankaya/TÜRKİYE

M+ 90 (533) 242 32 72 T+ 90 (312) 966 06 06 F+ 90 (312) 427 14 05
info@suvaymusavirlik.org