HABERLER

Bilişim / Yazılım Destekleri

Bilişim / Yazılım Destekleri
  • Tarih: 12 - Şubat - 2018

BİLİŞİM SEKTÖRÜNE VERİLEN DESTEKLER HAKKINDA

1- Bilişim Sektörü Desteklerine Kimler Başvurabilir?

Ekonomi Bakanlığı’nin bilişim/yazılım sektörüne yönelik desteklerinde iki tür kullanıcı öngörülmektedir: yararlanıcı (firma) ve işbirliği kuruluşu. Bu kapsamda “bilişim şirketi” yararlanıcı olarak kabul edilmektedir. Bakanlık bilişim şirketini aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Bilişim Şirketi: Türkiye’de yerleşik olup yazılım (donanımla birlikte yazılım geliştiren şirketler dahil) veya bilgisayar oyunu, mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirketi,

Bu çerçevede yazılım, bilgisayar oyunu ve mobil uygulama alanında faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirket olması yeterlidir.

Bir kuruluşun Ekonomi Bakanlığı’nca verilen döviz kazandırıcı hizmet desteklerinden faydalanabilmesi için diğer bir şart ise merkezi İstanbul’da bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olunmasıdır.

Diğer taraftan İşbirliği kuruluşları ise daha yüksek oranlardan destek alabilmektedir. Ekonomi Bakanlığı İşbilirği Kuruluşunu şu şekilde tanımlamaktadır.

İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu ya da teknokent ile Bakanlık tarafından belirlenen hizmet sektörlerindeki diğer kuruluşu,

Bu çerçevede bilişim/yazılım sektörüne yönelik dernek, birlik, konsey veya kuruluşu; ile işadamı derneği, birliği ve kuruluşu İşbirliği kuruluşu olarak desteklere başvurabilir. Ayrıca teknokentler de İşbirliği kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bakanlık Teknokent’i ise “Teknokent: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren bölgeyi veya bu bölgeyi işleten şirket” olarak tanımlamaktadır.

Şirketinizin/ kuruluşunuzun, söz konusu desteklere başvuru için uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız konusunda uzman ekibimiz ile iletisime geçebilirsiniz.

2- Çeşitli alanlarda kullanılmak üzere software geliştiren bir firmayız. Geliştirdiğimiz software’leri uluslararası pazarlarda satmak amacı ile desteklerden faydalanabilir miyiz?

Bakanlık bilişim sektörü destekleri için şirketten ziyade daha çok aplikasyon/oyun bazlı bir yaklaşım sergilemektedir. Nitelikli desteklerin çoğu oyun ya da aplikasyon başına verilmektedir. Bakanlık temel olarak bilişim sektörü desteklerinden yararlanmak için aplikasyon veya oyun üretilmesini birinci şart olarak koşmakta, ikinci olarak bu oyun ve aplikasyonun uluslararası tüketiciye yönelik olması ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları olmasını şart koşmaktadır.

Bu çerçevede

- Aplikasyona dönüşmemiş yazılım (oyun olmadığı sürece) destek kapsamında bulunmamaktadır.

- Aplikasyon ve oyunun Yabancı dilde olması gerekmektedir.

- Aplikasyon ve oyun yabancı dilde olsa dahi Türkiye pazarına yönelikse yine destek kapsamında olmamaktadır.

3- Bilişim Sektörüne verilen destekler ve bu destekler için şartlar nelerdir?

Hizmet destekleri içerisinde bilişim sektörü firmaları için 14 kalem; işbirliği kuruluşları için 8 kalem destek bulunmaktadır. Bunlar içerisinde “Pazara Giriş Giderleri Desteği”; “Oyun /Mobil Uygulamalar yurtdışı satış komisyon giderleri” ve “Oyun / Mobil Uygulama Lisans alımı -Personel istihdamı giderleri” sadece Bilişim sektörüne özgün desteklerdir. Firmalara yönelik tüm destekler ve oranlar aşağıda sunulmaktadır.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Ürün/ Hizmet / Markaların Tescili ve Korunması

Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

%50 Yıllık 50.000 $ (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir)

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 60, yıllık 200.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Belgelendirme 

Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,

% 50, belge başına 50.000 $

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 60, yıllık 400.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 60 , yıllık 120.000 $ (Bazı durumlarda oran %80’e yükselebilir. Toplam 4 yıl)

Danışmanlık

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri,

% 50, yıllık 200.000 $

(Bakanlıktan ön onay gerekli)

Acente/Komisyon Giderleri

Film ve bilişim sektörlerinde yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri,

% 50, yıllık 100.000 $ (Toplam 4 yıl)

Pazara Giriş Giderleri

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (lokalizasyon), DVD hazırlama, çoğaltma, barındırma (hosting) giderleri ile görsel, yazılı, işitsel medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına ilişkin pazara giriş giderleri,

% 50, 200.000 $ (oyun/uygulama başına) (Yerelleştirme/Barındırma/DVD Hazırlama, Reklam Giderleri)

Oyun /Mobil Uygulamalar yurtdışı satış komisyon giderleri

Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına

% 50, 100.000 $ (oyun/uygulama başına)

Oyun / Mobil Uygulama Lisans alımı -Personel istihdamı giderleri

Bilgisayar Oyunu / Mobil Uygulama geliştirme giderleri Lisans alımı Personel istihdamı giderleri

% 50, yıllık 50.000 $ ; % 50, 25.000 $ (personel başına/yıllık. 2 personel, 4 yıl maksimum) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların (en fazla 2 kişi) ulaşım ve konaklama giderleri

İşbirliği kuruluşu tarafından yapılan ticaret alım heyetindeki en fazla 2 kişinin ulaşım ve konaklama ücretleri %70 oranında (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

İşbirliği Kuruluşunun yaptığı HİSER'de yer alabilir

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında; Yararlanıcının en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için

Katılım giderleri ve ulaşım harcamaları için %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

İşbirliği Kuruluşlarına yönelik destekler ise şu şekildedir.

Destek Türü

Tanım

Destek Miktarı

Rapor Desteği

Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri

% 70, yıllık 300.000 $ (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Reklam Tanıtım Pazarlama 

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları,

% 70, yıllık 500.000 $

Yurtdışı Birim

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları,

Kira % 70 , yıllık 300.000 $ (Toplam 4 yıl)

Ticaret/Alım Heyetlerinin Desteklenmesi

İşbirliği Kuruluşları tarafından düzenlenen ticaret ve alım heyeti programlarında yararlanıcı/katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri;

Katılımcı/Yararlanıcı /İşb. Kuruluşu ulaşım, konaklama, organizasyon: % 70, program başına 150.000 $ (En fazla 10 adet Ticaret, 10 adet Alım Heyeti (bir takvim yılı)) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

HİSER - Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılması Projesi

Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi: İşbirliği kuruluşlarının hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak ilgili sektörde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getirerek anılan kuruluşların yurt dışı pazarlara açılabilmelerini teminen SWOT Analizlerinin yapılması, ortak stratejilerin oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması amacıyla yürüttükleri projeleri; İşbirliği kuruluşlarının yürüteceği Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projelerine ilişkin; a) İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin brüt ücretleri,

İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen 2 personelin brüt ücret giderleri: (%75, proje başına 400.000 $, 3 yıl) / 'Yol ve konaklama dahil yurtiçi-dışı tanıtım ve organizasyon +ön-heyet (2 kişi yol ve konaklama) giderleri: (% 75, faaliyet başına 150.000 $, 3 yıl) (Yılda en fazla 10’ar adet Yurt Dışı ve Yurt İçi Faaliyet)

Bireysel fuar katılımlarının desteklenmesi

Yararlanıcı şirketin bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları

Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları : %50, 15.000 $ (etkinlik başına) (bazı durumlarda oran %70’e kadar yükselebilir) (Bakanlıktan ön onay gerekli) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

Milli Katılım organizasyonlarının desteklenmesi

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri,

İşbirliği kuruluşu veya organizatörün tanıtım ve pazarlama harcamaları için %75, 120.000 $ (organizasyon başına) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

TİM/Birlikler tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin reklam, tanıtım, organizasyon

TİM ve Birlikler tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak düzenlenen ve Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler

% 70, 200.000 $ (program başına) (yılda 5 adet) (Bakanlıktan ön onay gerekli)

4- Yazılım konusunda akreditasyon belgesi almak istiyorum, desteklerden yararlanabilir miyiz?

Yazılım sektöründeki “belgelendirme” giderleri %50 oranında desteklenmektedir. Bakanlık bu desteğe ilişkin giderleri şu şekilde tanımlamaktadır: “Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,”. Bu çerçevede Bakanlık mobil aplikasyon ve bilgisayara oyunu kapsamında pazara giriş için gerekli sertifika ve belgeler için harcanan giderlere destek sağlayacaktır. Bunların dışında genel özellik taşıyan yazılımlar için sertifikasyon giderlerinin kapsama alınmama ihtimali büyüktür. Belge başına %50’si karşılanmak üzere 50.000 $’a kadar destek sağlanmaktadır.

5- Mobil aplikasyon/ bilgisayar oyunu kapsamında sertifika almak istiyorum, sertifikayı veren kuruluş eğitim almamızı istiyor, desteklerden yararlanabilir miyiz?

Bakanlık, belgelendirme giderleri desteği kapsamında sertifikasyon için alınan “danışmanlık ve eğitim giderlerini” de karşılamaktadır. Fakat desteklenen danışmanlık-eğitim gideri belge başına azami 15.000 $’dır. 

6- X Ülkesindeki (X dili konuşan) müşterilere hitaben online oyun üretip satmak istiyoruz. Bu ülke online oyun pazarına ilişkin araştırma yapmak istiyoruz? Desteklerden yararlanabilir miyiz?

Mobil aplikasyon ve bilgisayar oyunu kapsamında yurtdışında belirli bir müşteri kitlesine erişime yönelik araştırmalar pazar araştırması kapsamına girmektedir. O ülkedeki potansiyel müşteri sayısı (potansiyel büyüklüğü), başlıca rakipler, fiyatlandırmaya yönelik veri analizi çalışmaları, potansiyel satın almaya aday yerel şirketler ve bunlara ilişkin araştırmalar, tüm bu süreçlere ilişkin mevzuat ve mali araştırmalar bu kapsama girebilmektedir. Bu konularda yapılmış araştırmalar bilişim şirketlerince satın alımabilir ya da bir danışmanlık firmasına yaptırılabilir. Rapor desteği olarak bu destek kaleminde Bakanlık masrafların %60’ını azami yıllık 200.000 $ kadar karşılamaktadır. Fakat burada yapılacak araştırma için önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık yapılacak ya da alınacak raporun içeriği ve bu raporu hazırlayan/hazırlayacak kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Bu konuda da Suvay Müşavirlik’ın ön-onay başvurularında yardım ve yönlendirmesi özel bir destek kalemi olan pazar araştırması desteğinden yararlanmanızı kolaylaştıracaktır.

7- Bilgisayar oyunumuzun uluslararası pazarlarda yer almasını istiyoruz, fakat bu konu hakkında yeterince bilgimiz bulunmamakta; danışmanlık hizmeti almak istiyoruz. Desteklerden yararlanabilir miyiz?

Bakanlık, “danışmanlık” desteği kapsamında “Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere” verilen danışmanlık giderlerini desteklemektedir. Mevzuat, Bakanlığın belirlediği alanlarda verilen danışmanlık giderlerinin destekleneceğini belirtse de henüz Bakanlığın bu yönde hazırladığı bir alt düzenleme yoktur. Bakanlık sağlık turizmi konsepti ve uygulamalarına yönelik danışmanlıkları karşılama eğilimindedir. Bu destek için de önceden Bakanlığa başvurulması ve Bakanlıktan ön onay alınması gerekmektedir. Bakanlık alınacak danışmanlık ve danışmanlığı verecek kuruluşun yetkinliği hakkında gerekli araştırmayı yaparak; başvuruları değerlendirmektedir. Bu konuda da Suvay Müşavirlik’ın ön-onay başvurularında yardım ve yönlendirmesi özel bir destek kalemi olan danışmanlık desteğinden yararlanmanızı kolaylaştıracaktır.

8- Geliştirdiğimiz mobil aplikasyonu Apple Shop platformundan satışa çıkardığımızda Apple satılan ürün başına %30 kesinti yaparak kendine almaktadır. Bakanlık yapılan bu kesintiyi bize geri öder mi? 

Bakanlık özel olarak bilişim firmalarına yönelik olarak “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulamalar yurtdışı satış komisyon giderleri” sağlamaktadır. Bilişim şirketleri tarafından mobil uygulamalar veya bilgisayar oyunlarının yurt dışı satışına yönelik olarak oluşan ve uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri uygulama/oyun başına %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Bu destekten yararlanabilmek için aplikasyonun uluslararası tüketiciye yönelik olması ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları olması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibi şirketin, uygulama/oyunun platformlarda satışı sonucu oluşacak komisyon giderlerinin desteklenebilmesi için bahse konu uygulamayı/oyunu kendi adına pazarlaması ve söz konusu platformda hesabının bulunması gerekmektedir. Bu konuda da Suvay Müşavirlik’ın yardım ve yönlendirmesi destekten yararlanmanızı kolaylaştıracaktır.

9- Geliştirdiğimiz bilgisayar oyununun satışı için bilgisayar oyunlarının satışının yapıldığı bir şirketle ile anlaştık. Söz konusu satıcı satılan oyun başına %10 kesinti yapmakta, (.... dolar ücret almakta). Bakanlık yapılan bu kesintiyi bize geri öder mi? 

Burada söz konusu firma için iki destek kaleminden yararlanma şansı vardır: 1-Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulamalar yurtdışı satış komisyon giderleri , 2- Acente Komisyon Giderleri desteği.

Acente komisyon desteği sağlık turizmi, eğitim ve film sektörüne de verilen bir destek olup; başvuran şirket için toplamda yıllık 100.000 $ ile sınırlıdır ve %50 oranında ve 4 yıl boyunca desteklenir. Fakat Bakanlık Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerektiğini; destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kaleminin desteklenmeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla firmalarımızın acenteye ödeben bedel ile yurtdışında gönderilen hastalara arasında ilişkiyi kurcak şekilde faturalandırma yapması gerekmektedir. Faturalarını kestirmeden önce Suvay Müşavirlik uzmanları ile görüşüp, ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Diğer taraftan sadece bilişim sektörü için olan “Bilgisayar Oyunu/Mobil Uygulamalar yurtdışı satış komisyon giderleri” oyun/aplikasyon başına %50 oranında ve 100.000 $’a kadar destek bulunmaktadır.

10- Şirketimizde mobil aplikasyon geliştirmek/bilgisayar oyunu geliştirmek için yeni bilgisayar mühendileri istihdam etmek istiyoruz? Bakanlık bize bu konuda destek veriyor mu? 

Bakanlıığın tüm bilişim sektörlerinde temel aradığı kriter olarak öncelikle başvuruda bulunan şirketin uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları hazırlıyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından mobil uygulama/bilgisayar oyunu geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen en fazla 2 (iki) adet personelin aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları ve 4 yıl boyunca desteklenir.

Öncelikle söz konusu destek için şirketin Bakanlığa baş vurarak ön onay alması gerekmektedir. Proje onaylandıktan sonraki süreçte personelin giderleri destek kapsamına alınacaktır. Proje başvurunuzu hazırlarken Suvay Müşavirlik uzmanları ile görüşüp, ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

11- Şirketimizde mobil aplikasyon geliştirmek/bilgisayar oyunu geliştirmek istiyoruz. Bunun için bazı nitelikli ve maliyetli yazılımları satın almamız/kiralamamız gerekiyor. Bakanlık bu giderleri destekler mi? 

Bakanlıığın tüm bilişim sektörlerinde temel aradığı kriter olarak öncelikle başvuruda bulunan şirketin uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde hazırlanan mobil uygulamalar ve bilgisayar oyunları hazırlıyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda "Mobil uygulama veya bilgisayar oyunu geliştiren bilişim şirketleri tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.” Bu bedel yıllık olup, belli bir yıl sınırı yoktur.

Öncelikle söz konusu destek için şirketin Bakanlığa baş vurarak ön onay alması gerekmektedir. Proje onaylandıktan sonraki süreçte personelin giderleri destek kapsamına alınacaktır. Proje başvurunuzu hazırlarken Suvay Müşavirlik uzmanları ile görüşüp, ona göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

12- Geliştirdiğimiz aplikasyon/oyun için çeşitli pazarlara girişte yerel dile uyarlama, reklam tanıtım gibi harcamalar yapmamız gerekiyor. Desteklerden yararlanabilir miyiz?

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen yerelleştirme (tercüme, hedef pazar uyumlaştırması v.b.), DVD hazırlama ve çoğaltma, barındırma (hosting) giderlerinin; görsel, yazılı, işitsel medya ve internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik giderlerin (oyunun/uygulamanın tanıtımı ve/veya online oynanması için hazırlanan internet sitesi tasarım, kodlama ve içeriklendirme harcamaları) pazara giriş giderleri, %50 oranında ve oyun/uygulama başına en fazla 200.000 ABD Doları karşılanır.

Fakat burada alt kalemlerden hosting/barındırma gideri için her bir bilgisayar oyunu/mobil uygulama için en fazla 20.000 ABD Doları limiti belirlenmiştir.

13- Silikon vadisindeki bir seminere mühendis bir arkadaşımızı göndermek istiyoruz. Katılım giderleri Bakanlıkça karşılanır mı?

Bakanlık Yurtdışı Fuar/ kongre/ konferans/ seminer tarzı bireysel katılımlara belli şartlarda destek vermektedir. Bu çerçevede Katılım Giderleri ve Ulaşım Masrafları 2 kişiye kadar, %50 oranında ve organizasyon başına 15.000 $’a kadar desteklenmektedir. Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerde destek oranı %70’e ulaşmaktadır. Bir bilişim kuruluşunun bu destekten yararlanabilmesi için öncelikle Bakanlığa ön onay için başvurması gerekir. Bakanlık uygun görürse söz konusu etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne ekler ve internet ortamında bunu yayınlar. Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’nde bulunmayan bir etkinlik kesinlikle destek kapsamına alınmaz. Katılmak istediğiniz etkinliği Desteklenen Bireysel Organizasyonlar Listesi’ne koydurabilmeniz için başvurunuzu hazırlarken Suvay Müşavirlik ile birlikte hareket etmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca Bakanlık, etkin bir katılım sergilenmedikçe destek vermemektedir. Bir stand açılmamışsa, ya da bir organizasyonda oyun/aplikasyonu/şirketi tanıtacak şekilde sunum vb etkinlik yapılmayıp, sadece katılımla iktifa edilmişse bakanlık destek vermemektedir. Bakanlık organizasyondan en fazla 5 gün öncesi ve sonrasında ve sadece organizasyonun yapıldığı ülkeye olan uçak biletlerini karşılamaktadır. 

14- Aplikasyon/oyunlarımızı daha hızlı/kaliteli geliştirmek, pazardaki yenilikleri takip etmek ve pazara hızlı açılabşilmek Silikon vadisinde irtibat ofisi kurarak (X ülkesinde) bir arkadaşımızı görevlendirmek istiyoruz? Ofis kirası ve personel maaşının desteklenmesi mümkün mü? 

Mevzuata göre bilişim kuruluşları/işbirliği kuruluşları "Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları”na kadar desteklenir. Birim için yapılan kira ve komisyon harcamaları bir birim için en fazla 4 yıl boyunca desteklenir ve bir sağlık kuruluşu toplamda en fazla 10 farklı birim için bu destekten yararlanabilir.

Burada önemli hususlardan ikincisi yurtdışında kurulan birim ile Türkiye’deki sağlık kuruluşu arasında organik bağın bulunması gerekir. Türkiye'deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir: a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması, b) Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması, c) Yararlanıcının en az % 51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması, ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Diğer önemli husus da yurtdışı birimdeki sahiplik oranıdır. Örneğin sağlık kuruluşunun yurtdışı birimle organik bağı var ve bu birimin %70’ına sahip; %30’lık pay açılan ülkedeki yerel ortağa ait. Bu durumda normalde hakedilen desteğin %70’i sağlık kuruluşuna verilecektir. Başka bir ifadeyle, destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

İrtibat ofisinin brüt kira giderinin %60 oranında karşılanması mümkündür fakat mevzuatta ofiste görevli personelin maaş vb. haracamalarının karşılanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Daha detaylı bilgi için Suvay Müşavirlik ile irtibata geçiniz.

15- Aplikasyon/oyunlarımızı daha hızlı/kaliteli geliştirmek, pazardakş yenilikleri takip etmek ve pazara hızlı açılabilmek Silikon vadisinde irtibat ofisi kurduk. Yurtdışı birim desteklerinden yararlanmak için harcama belgelerini belli bir makama onaylatmak zorunda mıyız? 

Yurtdışı birime ilişkin harcama belgeleriniz usulune uygun olarak ilgili Ticaret Müşaviri/Ateşesi tarafından onaylanmadıkça hiçbir şekilde Bakanlıkça destek kapsamına alınmaz. Bu çok önemli bir husustur. Yararlanıcılar, yurtdışında düzenlenen kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışı birime ait belgeleri, bir dilekçe ekinde harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliklerine/Ataşeliklerine onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi gerekmektedir. ,

Uygulamada Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri noter makamı gibi çalışmamakta; kiralanan yeri gezmekte; kira sözleşmesinde belirtilen metrekare hesabını kontrol etmekte; kira rayiçine ilişkin bir araştırma yapmaktadır. Ticaret Müşavirlerine/Ataşelerine yurtdışı birimlerin amacına uygun olarak işleyip işlemediğine yönelik değerlendirmede bulunma yetkisi verilmiştir. Bu yüzden yurtdışı birim desteklerine başvurulması düşünülüyor ise o ülkedeki ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ile süreç içerisinde iletişimde olunması fayda sağlayacktır. 

16- Aplikasyon/oyunlarımızı daha hızlı/kaliteli geliştirmek, pazardaki yenilikleri takip etmek ve pazara hızlı açılabilmek Silikon vadisinde iki yıl önce irtibat ofisi kurduk. Bu birimimiz Yurtdışı birim desteklerinden yararlanabilir mi yoksa; destek kapsamına girmesi için tamamıyla yeni bir birim olması mı gerekmektedir?

Bakanlık yurtdışı birim desteği için, söz konusu yurtdışı birimin yeni açılacak olmasını şart koşmamaktadır. Diğer taraftan belirli tarihlere kadar geçmiş dönem kira giderlerinin ödenmesi mümkün olup detaylar için Suvay Müşavirliğe başvurabilirsiniz.